• THS BS.NGUYỄN TẤN BẢO ÂN
 • ThS BS.NGUYỄN TẤN BẢO ÂN
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Tạo hình - Thẩm mỹ
  ×
 • BS CKI.BÙI CAO MỸ ÁI
 • BS CKI.BÙI CAO MỸ ÁI
  Năm sinh: 1980
  Chuyên khoa: Nội Tim mạch
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Email: ai.bcm@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tim mạch
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2005 - 2010: BV Gia Định, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trưng Vương
  • 2. 2011 - nay: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1999 - 2005: Bác sĩ đa khoa tại Đại họcY Phạm Ngọc Thạch
  • 2. 2005 - 2008: Bác sĩ nội trú Nội Tổng Quát tại Đại học Y Dược TPHCM
  ×
 • CN.ĐẶNG KHÁNH AN
 • CN.ĐẶNG KHÁNH AN
  Học hàm, học vị: Cử nhân
  Khám chuyên khoa: Tâm Lý
  ×
 • PGS TS BS.PHẠM LÊ AN
 • PGS TS BS.PHẠM LÊ AN
  Năm sinh: 1963
  Chuyên khoa: Y học gia đình - Nhi
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Email: an.pl@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Y học gia đình, PK Quốc tế (Tổng quát)
  CHỨC VỤ
  • 1. Phụ trách phòng khám Y học gia đình.
  • 2. Tham gia khám phòng khám Quốc tế.
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 1990 - nay: Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2004 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1980 - 1986 : Bác sĩ tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 1986 - 1990: Thạc sĩ (hệ nội trú) tại Trường Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 2000 - 2001: Fellow of Family Medicine/ Faculty Development University of California Irvine USA
  • 4. 1999 - 2005: Tiến sĩ Nhi Khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 5. 2009 - nay: Phó Giáo Sư Nhi Khoa Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Phó Chủ tịch Hội Bác sĩ Gia đình Việt Nam
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • 1. Bài giảng Nhi Khoa, 1997. NXB Đà nẳng, trang 11 - 52;
  • 2.Bài giảng Nhi cơ sở, 1998.NXB Đà nẳng trang 7 - 32; trang 346 - 363
  • 3. Phụ nữ và sức khoẻ. NXB TP Hồ Chí Minh năm 1996, trang 35 - 39, trang 141 - 142
  • 4. Nhi khoa, 2004. NXB Đà nẳng. Trang 28 - 81; trang 358 - 376;trang 389 - 419.
  • 5. Chăm sóc hộ sinh, 2005. Nhà xuất bản Y học, trang 12 - 26, trang 114 - 120.
  • 6. Y học gia đình tập 1,2 2009. Nhà xuất bản Y học
  • 7. Y học gia đình tập 1,2 2012.Nhà xuất bản Y học
  • 8 Chăm sóc thảm họa. Nhà xuất bản Y học 2009
  • 9. Vai trò của Y học gia đình trong cải thiện các hệ thống y tế NXB Đại học Huế 2016
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 55. Huynh Giao, Bui Quang Vinh, Phạm Le An, tỷ lệ tiêm ngừa viêm gan B và nhận thức về viêm gan B của sinh viên , Y học TPHCM Vol. 20 – phụ bản 1 – 2016: tr 189 – 193
  • 56. Minh Van Hoang, An Le Pham, Lien kim thi Ha, Chanh Trung Le, Quang Minh Nguyen, Phung Kim Thi Ngo; Case report: Hutchinson - Gilford progeria syndrome associate with epulis human papilloma virus lesion J AM ACAD DERMATOL May 2016 Vol 74 Isue5 PAB47
  • 57. Nguyễn Thu Tịnh, Phạm Lê An, Phan Hữu Nguyệt Diễm, giá trị của các chỉ số khí máu tĩnh mạch (pH,HCO3 - và SBE) trong đánh giá tình trạng thăng bằng kiềm – toan
ở trẻ sơ sinh suy hô hấp tại khoa hồi sức sơ sinh; Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ bản Tập 21 * Số 2 * 2017: tr 166 - 175
  • 58. Nguyễn Thu Tịnh, Phạm Lê An, Phan Hữu Nguyệt Diễm; Giá trị của phân áp CO2 máu tĩnh mạch (PvVO2) trong đánh giá tình trạng thông khí phổi ở trẻ sơ sinh suy hô hấp tại khoa hồi sức sơ sinh; Y Học TP. Hồ Chí Minh * PB Tập 21 * Số 3 * 2017 tr 169 – 177
  • 59. Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, Phạm Lê An, Phạm Thị Minh Hồng, Vũ Huy Trụ (2017), “Nguyên nhân của dậy thì sớm trung ương”, Tạp chí Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, Tập 21, số 3, pp. 158 - 166. 

  • 60. Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, Phạm Lê An, Phạm Thị Minh Hồng, Vũ Huy Trụ (2017), “Giá trị của LH, FSH và tỉ số LH/FSH nền trong chẩn đoán dậy thì sớm trung ương”, Tạp chí Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, Tập 21, số 3, pp. 166 - 175. 

  • 61. Job F M van Boven, Pham Le An, Bruce J Kirenga, Niels H Chavannes; Electric scooters: batteries in the battle against ambient air pollution?; www.thelancet.com/planetary - health Vol 1 August 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S2542 - 5196(17)30079 - 7
  • 62. Vinh Nhu Nguyen, Quynh Nhat Nguyen, Pham Le An,
Niels H Chavannes, Implementation of GINA guidelines in asthma management by primary care physicians in Vietnam; International Journal of General Medicine 2017:10 347–355
  • 63. Job F.M. van Boven, Evelyn A. Brakema , Simon Walusimbi , Marilena Anastasaki , Aizhamal Tabyshova, Luan Nguyen, Christos Lionis, Ioanna Tsiligianni, Bruce J. Kirenga, Pham L. An, Talant Sooronbaev, Maarten J. Postma, Niels H. Chavannes; Health economic burden of asthma/COPD in Uganda, Vietnam, Kyrgyzstan and Greece: FRESH AIR results; European Respiratory Journal 2017 50: OA2911; DOI: 10.1183/1393003.congress - 2017.OA2911
  • 64. Evelyn Brakema, Rianne van der KleijCharlotte Poot, Liza Cragg, Sian Williams Mattijs Numans, Mathilda Crone, Ria Reis, Bruce Kirenga, Christos Lionis, Talant Sooronbaev, Niels Chavannes, Pham Le An, Beliefs and behaviours towards chronic lung disease - a mixed - method FRESH AIR study European Respiratory Journal 2017 50 : PA3891 DOI: 10.1183/1393003.congress - 2017.PA3891
  • 64. Evelyn Brakema, Rianne van der KleijCharlotte Poot, Liza Cragg, Sian Williams Mattijs Numans, Mathilda Crone, Ria Reis, Bruce Kirenga, Christos Lionis, Talant Sooronbaev, Niels Chavannes, Pham Le An, Beliefs and behaviours towards chronic lung disease - a mixed - method FRESH AIR study European Respiratory Journal 2017 50 : PA3891 DOI: 10.1183/1393003.congress - 2017.PA3891
  • 65. Pham Duong Uyen Binh, Pham Le An, Tran Diep Tuan, Jimmie Leppink; Content validity of a professionalism OSCE developed in family medicine training University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city Vietnam; MedPharmRes, 2018, 2 pp 6 - 11
  • 66. Pham Duong Uyen Binh, Pham Le An, Tran Diep Tuan, Jimmie Leppink; Inter - raters reliability of a professionalism OSCE developed in family medicine training University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city Vietnam; MedPharmRes, 2018, 2 pp 20 - 24
  • 67. Tran Thao Tuyet Tam, Pham Le An; Rối loạn sắt và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân đến khám PK Y học gia đìnhBệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 22 - No 2 - 2018: 167 – 172
  • 68. Huynh Giao, Bui Quang Vinh, Dang Thi Bich Hop, Pham Le An, Tran Van Khanh; Tỷ lệ trẻ có kháng thể sau tiêm ngừa viêm gan siêu vi B; Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 22 - Supplement of No 1 - 20
  BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI
  • 35. Lien kim thi Ha, An Le Pham, Minh Van Hoang, Phuong Hoai Lam, Case report: GAPO syndrome, J AM ACAD DERMATOL Feb 2011 P2021 AB88
  • 44. Lu CY, Santosham M; APECI members (Pham Le An…), Survey of national immunization programs and vaccine coverage rates in Asia Pacific countries. Vaccine. 2012 Mar 16;30(13):2250 - 5. doi: 10. 1016/j. Vaccine.2011.10.070. Epub 2011 Nov 7
  • 51. Vo Thanh Nhan , Claudio Violato , Pham Le An & Tanya N. Beran (2014) Cross - Cultural Construct Validity Study of Professionalism of Vietnamese Medical Students, Teaching and Learning in Medicine: An International Journal, 26:1,72 - 80, DOI: 10.1080/10401334.2013.85733356.
  • 56. Minh Van Hoang, An Le Pham, Lien kim thi Ha, Chanh Trung Le, Quang Minh Nguyen, Phung Kim Thi Ngo; Case report: Hutchinson - Gilford progeria syndrome associate with epulis human papilloma virus lesion J AM ACAD DERMATOL May 2016 Vol 74 Isue5 PAB47
  • 61. Job F M van Boven, Pham Le An, Bruce J Kirenga, Niels H Chavannes; Electric scooters: batteries in the battle against ambient air pollution?; www.thelancet.com/planetary - health Vol 1 August 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S2542 - 5196(17)30079 - 7
  • 62. Vinh Nhu Nguyen, Quynh Nhat Nguyen, Pham Le An,
Niels H Chavannes, Implementation of GINA guidelines in asthma management by primary care physicians in Vietnam; International Journal of General Medicine 2017:10 347–355
  • 63. Job F.M. van Boven, Evelyn A. Brakema , Simon Walusimbi , Marilena Anastasaki , Aizhamal Tabyshova, Luan Nguyen, Christos Lionis, Ioanna Tsiligianni, Bruce J. Kirenga, Pham L. An, Talant Sooronbaev, Maarten J. Postma, Niels H. Chavannes; Health economic burden of asthma/COPD in Uganda, Vietnam, Kyrgyzstan and Greece: FRESH AIR results; European Respiratory Journal 2017 50: OA2911; DOI: 10.1183/1393003.congress - 2017.OA2911
  • 64. Evelyn Brakema, Rianne van der KleijCharlotte Poot, Liza Cragg, Sian Williams Mattijs Numans, Mathilda Crone, Ria Reis, Bruce Kirenga, Christos Lionis, Talant Sooronbaev, Niels Chavannes, Pham Le An, Beliefs and behaviours towards chronic lung disease - a mixed - method FRESH AIR study European Respiratory Journal 2017 50 : PA3891 DOI: 10.1183/1393003.congress - 2017.PA3891
  GIẢNG DẠY NƯỚC NGOÀI
  • 1. Pham Le An, Global health and impact on training Familymedicine Vietnam, 10/2007 WONCA Asian Pacific HoChiminh city Vietnam
  • 2. Pham Le An Balancing global demands and local needs: Effects on Education and Health Human Resources: 10/2008: ICHS in UP Mannila Philippine
  • 3. Pham Le An Balancing global demands and local needs: Effects on Education and Health Human Resources: 10/2008: ICHS in UP Mannila Philippine Outcome based education.
  • 4. Pham Le An 6/2009 WONCA ASIAN PACIFIC HONGKONG: Building the bridge of global demands and local needs: its effect on education and health human resources in Vietnamese Family physician training
  • 5. Pham Le An 2009 WORLD I.T FORUM 4th in National Convention Center Hanoi, Speaker 8/2009 Development of Electronic Medical Record in Family Medicine in Center for training FM HCM city Vietnam based on Open Sources Software
  • 6. Pham Le An, Nguyen Nhu Vinh COPD and spirometry in scarce resources. 2010 ICPRG Toronto Canada (Plenary section)
  • 7. Pham Le An 11/2011 Jakarta Indonesia THE 2nd ASEAN REGIONAL PRIMARY CARE CONFERENCE & EXHIBITION. Integrate the issue of global health in FM curriculum: promising solution for improving the quality of Primary care in Hochiminh city, Vietnam
  • 8. Jeffrey F Markuns, Pham Le An, Stephen Cummings, From Idea to Reality: the case of Family Medicine in Vietnam, AAFP Family Medicine Global Health Workshop Minesota 2012 USA (plenary session)
  • 9. Jeffrey F Markuns, Pham Le An, Stephen Cummings The More the Merrier: Developing multinational collaborations, AAFP Family Medicine Global Health Workshop Minesota 2012 USA
  • 10. Pham Le An 10/2012 Manila Philippine The 3nd ASEAN REGIONAL PRIMARY CARE CONFERENCE & EXHIBITION. Building the bridge of Family care and Universal care: How to prepare Vietnamese Family physician to be a gatekeeping ( plenary section)
  • 11. Pham Le An, Nguyen Nhu Vinh, Niels Chavanes, Role of E mentoring for improving Family Physician’s performace in COPD and Asthma in primary care, Plenary Section of IPCRG Amsterdam 2016
  • 12. Pham Le An, Nguyen Nhu Vinh, Niels Chavanes, E health – M Health for teaching in primary care in Ho Chi Minh city, Plenary Section of IPCRG Amsterdam 2016
  • 13. Pham Le An, Nguyen Nhu Vinh, Jeffs Markuns 12/2016 WONCA world 21th Rio de Janero Brazil Development of Family Medicine through successful international partnerships around the world.
  • 14. Pham Le An; Delivery of Primary Health Care In Vietnam; WONCA Asia Pacific Regional Conference , Pattaya, Thailand November 1st - 4th, 2017
  • 15. Nguyen Nhat quynh, Nguyen Nhu Vinh, Pham Le An, Jim Stout; FRESHAIR WP 5.1: SPIROMETRY – SPIRO - SMART IMPACT ON COPD CARE IN REMOTE AREA VIETNAM; IPCRG 9TH PORTO 2018
  ×
 • THS BS.LÊ THỤY MINH AN
 • ThS BS.LÊ THỤY MINH AN
  Năm sinh: 1985
  Chuyên khoa: Thần kinh
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: an.ltm@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Thần kinh
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2013 - nay: Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2003 - 2009: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2010 - 2013: Thạc sĩ - Bác sĩ nội trú - Bác sĩ chuyên khoa I chuyên khoa Thần kinh tại Đại học Y Dược TPHCM
  ×
 • THS BS.PHAN HUỲNH AN
 • ThS BS.PHAN HUỲNH AN
  Năm sinh: 1985
  Chuyên khoa: Phẫu Thuật Hàm Mặt- Răng Hàm mặt
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: an.ph@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2011 - nay: Giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TPHCM.
  • 2. 2014 - nay: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2003 - 2009: Học Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 2. 2010 - 2013: Học Bác sĩ nội trú chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 3. 2018 - nay: Học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược TPHCM.
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ TPHCM.
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • 1. Đặc điểm lâm sàng và Xquang của bướu nguyên bào men.
  • 2. Liên quan giữa chân răng khôn và ống răng dưới - Đối chiếu trên phim toàn cảnh và phim Conebeam CT.
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • Liên quan giữa chân răng khôn và ống răng dưới - Đối chiếu trên phim toàn cảnh và phim Conebeam CT - Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh 2018.
  ×
 • TS BS.ĐÀO THỊ THANH AN
 • TS BS.ĐÀO THỊ THANH AN
  Năm sinh: 1984
  Chuyên khoa: Nhi - Huyết học
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ - Bác sĩ
  Email: an.dtt@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Nhi - Tiêm ngừa
  CHỨC VỤ
  • Giảng viên Bộ môn Nhi - Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2008 - 2009: Bệnh viện Nhi Đồng 2
  • 2. 2009 - 2011: Bệnh viện Nhi Đồng 1
  • 3. 2012 - 2016: Đại học Kanazawa - Nhật Bản
  • 4. 2016 - 2018: Bệnh viện Nhi Đồng 2
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2002 - 2008: Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2009 - 2011: Bác sĩ Nội trú Nhi khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 2012 - 2016: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản
  • 4. 2016 - 2018: Giảng viên Bộ môn Nhi Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • 1. Hội viên Hội Nhi khoa TPHCM
  • 2. Hội viên Hội dị ứng, hen suyễn, miễn dịch lâm sàng Châu Á thái Bình Dương
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • Nhi khoa những điều cần biết. Nhà xuất bản Thanh Niên, 2014
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • Tổn thương tim mạch trên bệnh nhân thalassemia thể nặng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2011- Tạp chí Y học 2011
  BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI
  • 1. The Repeated Administration of Resveratrol Has Measurable Effects on Circulating T-Cell Subsets in Humans. Oxidative medicine and cellular longevity 2017(1):1-10
  • 2. Cyclosporine restores hematopoietic function by compensating for decreased Tregs in patients with pure red cell aplasia and acquired aplastic anemia, Annals of Hematolog, Volume 95, Issue5, Pages 771-781
  • 3. Stilbene derivatives from melinjo extract have antioxidant and immune modulatory effects in healthy individuals, Integrative Molecular Medicine, Volume2, Issue 6, Pages 405-413
  • 4. Paraptosis Cell Death Induction by the Thiamine Analog Benfotiamine in Leukemia Cells, PLOS ONE, Volume 10, Issue 4, e0120709
  • 5. Resveratrol selectively induces apoptosis in malignant cells with the JAK2V617F mutation by inhibiting the JAK2 pathway, Molecular Nutrition & Food Research Volume 59, Issue11, Pages 2143-2154
  • 6. Risk factors for early fatal outcomes among children with hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH): a single-institution case-series in Vietnam, Pediatr Hematol Oncol, Volume 31, Issue 3, Pages 271-81
  ×
 • THS BS.LÊ THỊ KIM AN
 • ThS BS.LÊ THỊ KIM AN
  Năm sinh: 1985
  Chuyên khoa: Nội Cơ xương khớp
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: an.ltk@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2015 - nay: Khoa Nội Cơ - Xương - Khớp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2010 - 2013: Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược TPHCM, Chuyên ngành: Nội.
  • 2. 2015 - 2017: Thạc sĩ y khoa tại Đại học Y Dược TPHCM, Chuyên ngành: Nội.
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 1. Lê Thị Kim An, Trần Kim Trang. Loãng xương ở bệnh nhân có bệnh khớp tự miễn. Tạp chí Y học TPHCM, phụ bản Tập 22 chuyên đề Nội khoa. Số 2. 2018: 314 - 320.
  • 2. Lê Thị Kim An, Trần Kim Trang. Tình trạng loãng xương và nguy cơ gãy xương trên bệnh nhân xơ cứng bì. Tạp chí Nội khoa Việt Nam. Số đặc biệt. 2018: 171 - 175.
  ×
 • BS CKI.NGUYỄN NGỌC LAN ANH
 • BS CKI.NGUYỄN NGỌC LAN ANH
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Khám chuyên khoa: Nội thận
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2012: Cán bộ giảng ĐH Y dược TPHCM
  • 2012 – 2014: BV Chợ Rẫy
  • 2014 đến nay: BV Nhân dân Gia Định
                         Công tác tại Bệnh viện Đại học Y dược cơ sở 1
                         Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Nội thận
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2002 - 2008: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược TPHCM
  • 2008 – 2011: BS Nội trú Nội tổng quát BV Đại học Y dược TPHCM
  ×
 • BS CKI.LÊ VI ANH
 • BS CKI.LÊ VI ANH
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Khám chuyên khoa: Thẩm mỹ da, PK Quốc tế (Chuyên khoa)
  ×
 • TS BS.NGUYỄN MINH ANH
 • TS BS.NGUYỄN MINH ANH
  Năm sinh: 1979
  Chuyên khoa: Ngoại Thần kinh
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ - Bác sĩ
  Email: anh.nm@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Ngoại Thần kinh, Đau mạn tính
  CHỨC VỤ
  • Trưởng khoa Ngoại Thần kinh
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2006- nay: Bệnh viện Đại học Y Dược
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1979 - 2003: Bác sĩ đa khoa đại hoc Y Dược TPHCM
  • 2. 2003 - 2006: Bác sĩ nội trú Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Chợ Rẫy) Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 2008 - 2012: NCS (BVCR) Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • 1. Tổng thư kí Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam
  • 2. Uỷ viên Ban chấp hành Hội Đau TPHCM
  • 3. Uỷ viên Ban chấp hành Hội Ngoại khoa Việt Nam
  • 4. Hội viên Liên đoàn Thần kinh thế giới
  • 5. Đồng Chủ tịch Hội Phẫu thuật cột sống AO Đông Bắc Á
  ×
 • THS BS.CHU LAN ANH
 • ThS BS.CHU LAN ANH
  Năm sinh: 1968
  Chuyên khoa: Tai mũi họng
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: anh.cl@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tai mũi họng
  CHỨC VỤ
  • Giảng viên Bộ môn Tai Mũi Họng
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1996 - nay : Giảng viên Bộ môn Tai Mũi Họng Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1986 - 1992: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 1992 - 1996: Bác sĩ nội trú Bộ môn Tai Mũi Họng
  • 3. 1997 - 1998: Chuẩn hóa Thạc sĩ Tai Mũi Họng
  • 4. 1996 - nay : Giảng viên Bộ môn Tai Mũi Họng, Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • 1. Hội viên Hội Tai Mũi Họng TPHCM
  • 2. Hội viên Hội Tai Mũi Họng Việt Nam
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • 1. Điếc già ở TPHCM 1994 - 1995
  • 2. Tình hình dị vật thực quản Bệnh viện Tai Mũi Họng 97 - 98
  • 3. Điều trị điếc đột ngột bằng oxy cao áp tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TpCM 2003...
  • 4. Điều trị điếc đột ngột bằng oxy cao áp tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TpCM 2012 - 2013 (đề tài KHCN cùng nhóm nghiên cứu)
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • 1. Bài giảng lâm sàng Tai Mũi Họng. Nhà xuất bản Y học 2007
  • 2. Kiến thức cơ bản Tai Mũi Họng, sách dịch 2014
  • 3. Bài giảng Tai Mũi Họng thực hành, Nhà xuất bản Y học 2018
  ×
 • THS BS.NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
 • ThS BS.NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
  Năm sinh: 1962
  Chuyên khoa: Nội Tim mạch
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: anh.nxt@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tim mạch
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 1985 - nay: Giảng viên Bộ môn Nội Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 1985 - 1995: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
  • 3. 1995 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện Chợ Rẫy
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1979 - 1985: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 1988 - 1990: Bác sĩ chuyên khoa I Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 2000 - 2002: Thạc sĩ - Bác sĩ Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Tim Mạch TPHCM
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • Điện tâm đồ - Bộ môn nội
  ×
 • TS BS.TĂNG HÀ NAM ANH
 • TS BS.TĂNG HÀ NAM ANH
  Năm sinh: 1974
  Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ - Bác sĩ
  Email: anh.thn@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Xương khớp
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2002 - nay: Giảng viên Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2002 - 2006: Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 3. 2006 - 2010: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • 4. 2010 - nay: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1991 - 1997: Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 1998 - 2002: Bác sĩ nội trú Chấn thương chỉnh hình Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 2003 - 2005: Bác sĩ chức năng nội trú Bệnh viện Ambroise Pare, Đại học Paris 13
  • 4. 2006 - 2008: Thạc Sĩ Y học Đại học Y Dược TPHCM
  • 5. 2009 - 2013: Tiến Sĩ Y học Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • 1. Chủ tịch Hội Nội soi Cơ Xương Khớp TPHCM
  • 2. Phó Chủ tịch Hội Nội soi Khớp và Y Học Thể Thao Đông Nam Á
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • Đề tài cấp Thành Phố:
  • Kết quả khâu chóp xoay qua nội soi 2011. Đã nghiệm thu
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • Hỏi đáp bệnh lý cơ xương khớp. Nhà xuất bản trẻ 2016
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 1. Tăng Hà Nam Anh. Những nhận xét ban đầu về tổn thương do rắn cắn ( A first remark about wounds of hand by bite of snake). Conference of Hand Surgery in Viet Nam, 3/ 2002.
  • 2. Tang Ha Nam Anh. Wound treatment by subcutilar nylon suture with home made device. (National Conference of Surgery of Young Surgeons. Cần Thơ, Viet Nam, 24 - 25/5/2002.
  • 3. Tang Ha Nam Anh. Wound treatment by subcutilar nylon suture with home made device. (the 12th Vietnam national congress of surgery, Huế, Viet Nam, 9 - 10/5/2002.)
  • 4. Tăng Hà Nam Anh. Khâu da sớm đối với vết thương trong gãy hở thân xương dài có kết hợp với kỹ thuật kéo da kiểu dây dày cải tiến. (early closed the wounds of open fractures of the long bones associated with technique of progressive traction). Thesis of Medicine for Fisrt Postgraduate Orthopaedics and Traumatology Surgery in Hồ Chí Minh city, 6/12/2001.
  • 5. Tang Ha N.A(2002). Khâu da sớm trong gãy hở thân xương dài (Primary and delayed primary closure of open - fracture wounds of long bone). Y Học TP Hồ Chí Minh, tập 6, phụ bản của số 3, trang 45 - 49. Y Hoc TP Ho Chi Minh, special issue of Cho Ray Hospital - Vol 6, supplement of No 3, pp 45 - 49
  • 6. Tang Ha N.A, Bauer T, Rimarex F, Lortat - Jacob A (2006). che phủ khuyết hổng phần mềm vùng cẳng chân và cổ chân bằng vạt da cân cẳng chân sau cuống mạch xa (coverage of the soft tissue defect of the leg and the ankle by sural fascio - cutaneous flaps with distal pedicle). Y Học TP Hồ Chí Minh, tập 10, phụ bản của số 1, trang 98 - 1
  • 7. 105 Y Hoc TP Ho Chi Minh, Vol 10, supplement of No 1, pp 98 - 105.
  • 8. Tang Ha N.A, David T, Hardy P (2006). Kỹ thuật kết hợp xương bánh chè với sự trợ giúp của nội soi trên 1 trường hợp bệnh nhân bị loãng xương (technique of percutaneous internal fixation with arthroscopy for the treatment of displaced transverse patella fracture on an osteoporotic patient. Y Học TP Hồ Chí Minh, tập 10, phụ bản của số 2, trang 121 - 123. Y Hoc TP Ho Chi Minh, Vol 10, supplement of No 2, pp 121 - 123.
  • 9. Tang Ha Nam Anh, Luong Dinh Lam. Autologous osteochondral graft for full - thichuyên khoaness cartilage damage of knee. Y hoc TP Ho Chi Minh, vol 11 - supplement of no 1 - 2007 :460 - 464.
  • 10. Tang Ha Nam Anh, Tran Van Be Bay. Arthroscopically assisted treatment of tibial plateau fractures. Y hoc TP Ho Chi Minh, vol 11 - supplement of no 1 - 2007 :465 - 471.
  • 11. Tang Ha N.A. How do I repair the anterior instability after failure of suture. The 1st Conmed Linvatec Asia Arthroscopy Symposium, Jeju Island, Korea, 30/8 - 1/9 - 2007.
  • 12. Tăng Hà Nam Anh. Khâu gân dưới vai qua nội soi khớp vai. Nhân 1 trường hợp( arthroscopic subác sĩcapularis tendon repair. Case report). Y học TP Hồ Chí Minh, tập 12 ( vol 12), phụ bản của số 1 (supplement of No 1), 2008 : 310 - 312.
  • 13. Tăng Hà Nam Anh (2008). Điều trị rách một phần và toàn phần chóp xoay qua nội soi: so sánh giữa hai nhóm(arthroscopic repairs for partial and full - thichuyên khoaness rotator cuff tears, a comparison of 2 groups). Y học Thành phố Hồ Chí
  • 14. Lê ngân, Cao Bá Hưởng, Tăng Hà Nam Anh, Đặng Hoàng Anh (2012). " Kết quả bước đầu tái tạo dây chằng chéo trước hai bó một đường hầm qua nội soi". ( premilinary ACL reconstruction two bundle with single tunnel. Military Journal No 4, vol: 37, pp:105 - 109.
  • 15. Tăng Hà Nam Anh (2012). " Tái tạo dây chằng chéo sau qua nội soi khớp gối bằng hai ngã sau” ( Arthroscopic PCL reconstruction with two posterior portal) . Y Học TP Hồ Chí Minh, vol 16, supplement of No 1, pp:362 - 364.
  • 16. Tăng Hà Nam Anh et al (2012). "Điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật khâu gân qua nội soi khớp vai” ( arthroscopic rotator cuff repair). Vietnamese Orhtopedic Journal special edition. 2012, pp:91 - 95.
  • 17. Tăng Hà Nam Anh et al (2012). " Kết quả bước đầu thay khớp gối toàn phần tạiBệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM” ( premilinary results of TKA at Nguyen Tri Phuong Hospital). Vietnamese Orhtopedic Journal special edition. 2012, pp:87 - 91.
  • 18. Tăng Hà Nam Anh (2012). “ so sánh kết quả khâu chóp xoay qua nội soi khớp vai bằng kỹ thuật khâu một hàng và hai hàng” Y học TP Hồ Chí Minh, vol 16, No 3, pp:158 - 162.
  BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI
  • Marmor S, Gaudin P, Tang Ha N.A, Hardy P, Paillard P et l’ISAKO (2004). Complication of upper limb arthroscopy. Revue de Chirurgie Orthopédique et réparatrice de l’appareil moteur, vol 90, suppl 8, 3S90.
  GIẢNG DẠY NƯỚC NGOÀI
  • 1. Tang Ha N.A ,Gaudin P, Hardy P. Traitement arthroscopique d’une fracture du talus. Cours et Congrès Annuel de SFA à Bordeaux 2004.
  • 2. N.A Tang Ha, T.David, P.Hardy. Arthroscopic - assisted surgical technique for treating patella fracture. A case report. The 3rd ASEAN - AAOS Instructional Course and the 28th Annual Meeting of the RCOST, Pattaya, Thailand 20 - 23/10 - 2006.
  • 3. Tang Ha N.A, Bauer T, Rimarex F, Lortat - Jacob A. Coverage of the soft tissue defect of the leg and the ankle by sural fascio - cutaneous flaps with distal pedicle. The 3rd ASEAN - AAOS Instructional Course and the 28th Annual Meeting of the RCOST, Pattaya, Thailand 20 - 23/10 - 2006.
  • 4. Tăng Hà Nam Anh (2010). Arthroscopic repairs for partial and full - thichuyên khoaness rotator cuff tears, a comparison of 2 groups with minimum follow up one year. The 4th Conmed Linvatec Asia Arthroscopy Symposium, Phuket, Thailand, 9 - 10, April 2010.
  • 5. Tăng Hà Nam Anh (2010). Arthroscopic repairs for partial and full - thichuyên khoaness rotator cuff tears, a comparison of 2 groups with minimum follow up one year. The 4th Conmed Linvatec Asia Arthroscopy Symposium, Phuket,
  • 6. Tăng Hà Nam Anh et al (2016). “ arthroscopic rotator cuff repair with 5 years follow up”. International Congress of Shoulder and Elbow Surgery, Jeju 2016.
  • 7. Tăng Hà Nam Anh (2015). PCL reconstruction with 2 posterior portals and all inside technique. Asia - Pacific Knee Forum. Jeju 30. april 1st May.
  • 8. Indonesia Hip and Knee Society meeting 2011 - 2013 - 2015 - 2017 - 2018
  ×
 • THS BS.VÕ TUẤN ANH
 • ThS BS.VÕ TUẤN ANH
  Năm sinh: 1985
  Chuyên khoa: Ngoại Tim mạch
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: anh. Vt@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Ngoại tim mạch
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị khoa Phẫu thuật Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2013 – nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 2013 – nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • Cấp thành phố: Nghiên cứu hiệu quả phẫu thuật tim ít xâm lấn
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 1. Võ Tuấn Anh, Phạm Thọ Tuấn Anh (2013) "Đánh giá nguy cơ phẫu thuật ở bệnh nhân phẫu thuật van tim và bắc cầu mạch vành: So sánh hiệu quả của thang điểm EuroSCORE II và thang điểm STS". Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 18, (2), 237.
  • 2. Võ Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Định (2017) "Phẫu thuật van hai lá ít xâm lấn: Chỉ định, kĩ thuật và kết quả". Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 21, (2), 327.
  • 3. Võ Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Định, Lê Minh Khôi, Nguyễn Anh Dũng (2014) "Nhân một trường hợp phình động mạch chủ ngực vùng 0 điều trị bằng giá đỡ có phủ kết hợp tái tạo toàn phần các nhánh của quai động mạch chủ không qua mở ngực". Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 18, (1), 154.
  • 4. Võ Tuấn Anh, Cao Đằng Khang, Nguyễn Hoàng Định (2016) "Nhân một trường hợp u máu dạng hang ở tâm nhĩ trái". Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 20, (1), 266.
  • 5. Võ Tuấn Anh, Lâm Triều Phát, Trần Quyết Tiến, Phạm Thọ Tuấn Anh (2014) "Đánh giá tần suất, biến chứng và kết quả điều trị bệnh lý van động mạch chủ hai mảnh". Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 18, (2), 237.
  • 6. Võ Tuấn Anh, Vũ Tam Thiện, Nguyễn Hoàng Định (2016) "Kết quả sớm phẫu thuật đóng thông liên thất bằng phương pháp ít xâm lấn qua đường mở xương ức hạn chế". Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 20, (1), 271.
  • 7. Nguyễn Hoàng Định, Võ Tuấn Anh (2016) "Phẫu thuật tim ít xâm lấn qua đường mở ngực phải nhỏ với nội soi lồng ngực hỗ trợ: tính khả thi, an toàn và những kinh nghiệm trong triển khai kỹ thuật mới ". Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 20, (1), 258.
  BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI
  • 1. Anh Tuan Vo, Dinh Nguyen, Trang Nguyen, Huy Ngo, Thien Vu, Tuan Anh Pham Tho (2018) "Concomitant Tricuspid Valve Repair in Minimally Invasive Mitral Valve Surgery". Heart, Lung and Circulation, 27, S593.
  • 2. Dinh H. Nguyen, Anh T. Vo, Khoi M. Le, Thanh T. Vu, Trang T. Nguyen, Thien T. Vu, Chuong V. T. Pham, Binh Q. Truong (2018) "Minimally Invasive Ozaki Procedure in Aortic Valve Disease: The Preliminary Results". Innovations:Technology and Techniques in Cardiothoracic and Vascular Surgery, 13, (5), 332-337.
  • 3. A. T. Vo, K. D. Cao, K. M. Le, D. H. Nguyen (2017) "Left isomerism syndrome with total anomalous systemic connection". Asian Cardiovasc Thorac Ann, 25, (1), 58-61.
  • 4. A. T. Vo, K. M. Le, T. T. Nguyen, T. T. Vu, T. T. Vu, D. H. Nguyen (2018) "Acute retrograde type A intramural hematoma treated with an endovascular approach". Asian Cardiovasc Thorac Ann, 26, (4), 308-310.
  • 5. A. T. Vo, T. T. Vu, D. H. Nguyen (2016) "Ministernotomy for correction of ventricular septal defect". J Cardiothorac Surg, 11, (1), 71.
  ×
 • BS CKI.NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
 • BS CKI.NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
  Năm sinh: 1981
  Chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Email: anh.ntt@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tổng quát
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2006 - 2013: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
  • 2. 2013 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1999 - 2005: Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược.
  • 2. 2011 - 2013: Bác sĩ chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu - Đại học Y Dược TPHCM.
  HỘI VIÊN
  • 1. Hội viên Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.
  • 2. Hội viên Hội Thầy thuốc Cấp cứu Việt Nam (VSEM).
  • 3. Hội viên Hội Hồi sức cấp cứu TPHCM (HECCS).
  ×
 • TS BS.PHẠM THỊ LAN ANH
 • TS BS.PHẠM THỊ LAN ANH
  Năm sinh: 1974
  Chuyên khoa: Dinh dưỡng
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ - Bác sĩ
  Email: anh.ptl@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Khám và Tư vấn dinh dưỡng
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2015 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1991 - 1997: Bác sỹ tại Y Thái Bình và Y Hà Nội
  • 2. 2002 - 2004: Thạc sỹ tại Học viện quân Y Hà Nội
  • 3. 2010 - 2014: Tiến sỹ tại Viện Dinh dưỡng Hà Nội
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội dinh dưỡng lâm sàng TPHCM
  ×
 • THS BS.NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
 • ThS BS.NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
  Năm sinh: 1987
  Chuyên khoa: Nội tổng quát
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: anh.ndq@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Tim mạch
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 2015 - nay: Bộ môn Nội Tổng Quát - Đại học Y Dược TP. HCM
  • 2. 2015 - 2017: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • 3. 2017 - nay: Bệnh viện Chợ Rẫy
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2005 - 2011: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2012 - 2015: Bác sĩ nội trú Nội Tổng Quát tại Đại học Y Dược TPHCM
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • Nguyễn Đinh Quốc Anh, Trương Quang Bình. Suy thận cấp do thuốc cản quang sau can thiệp động mạch vành. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh. Phụ bản tập 20, số 2.2016. 306 - 314
  ×
 • PGS TS BS.NGUYỄN VĂN ÂN
 • PGS TS BS.NGUYỄN VĂN ÂN
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Khám chuyên khoa: Niệu học chức năng
  ×
 • PGS TS BS.NGUYỄN THỊ THU BA
 • PGS TS BS.NGUYỄN THỊ THU BA
  Năm sinh: 1962
  Chuyên khoa: Lao - Bệnh phổi
  Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ
  Email: ba.ntt@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Phổi
  CHỨC VỤ
  • 1. Nguyên Trưởng Bộ môn Lao và Bệnh phổi - Đại học Y Dược TP. HCM ( 2014 - 2017)
  • 2. Trưởng phòng khám Hô Hấp Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM (cơ sở 2)
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1. 1986 - 1990 : Bác sĩ nội trú Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM
  • 2. 1991 - 2004: Giảng viên. Giáo vụ Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM
  • 3. 2005 - 2013: Giảng viên chính. Phó trưởng Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM
  • 4. 2014 - 2017: Giảng viên cao cấp. Trưởng Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM
  • 5. 2018 - nay: Giảng viên cao cấp Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Đại học Y Dược TP. HCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 1980 - 1986: Bác sĩ chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 1986 - 1990: Bác sĩ nội trú - Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 3. 1995 - 1997: Thạc sĩ Y học Bệnh học Nội khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 4. 1998 - 2003: Tiến sĩ Y học Bệnh học Nội khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 5. 2009: Phó giáo sư
  HỘI VIÊN
  • 1. Hội viên Hội Hô Hấp Tp. Hồ Chí Minh
  • 2. Hội viên Hội Lao & Bệnh phổi Việt Nam
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • Cấp trường Đại học Y Dược:
  • 1. Góp phần chẩn đoán U nấm phổi Aspergillus Chủ nhiệm đề tài 2005 - 2006. Đã nghiệm thu 2006 3 1 10 Y Dược/Chuyên khoa
  • 2. Nhận xét các hình ảnh đặc biệt trên X.quang phổi của bệnh nhân Lao phổi - Đái tháo đường. Chủ nhiệm đề tài 2006 - 2007. Đã nghiệm thu 2007 3 1 15 Y Dược/Chuyên khoa
  • 3. Nguyên nhân ho ra máu trên bệnh nhân Lao phổi cũ Chủ nhiệm đề tài 2007 - 2008. Đã nghiệm thu 2008 3 1 107 Y Dược/Chuyên khoa
  • 4. Lao vú – Góp phần chẩn đoán và điều trị Đồng chủ nhiệm đề tàI 2009 – 2011. Đã nghiệm thu 2011
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  • Chủ biên sách: Bệnh học Lao. Nhà xuất bản Y học 2015
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 1. Góp phần chẩn đoán U nấm phổi Aspergillus Tác giả Tạp chí Y học TPHCM, 2007
  • 2. So sánh kháng sinh đồ và chủng loại vi trùng gây bệnh tràn mủ màng phổi không lao trong 2 giai đoạn cách nhau 11 năm. Tạp chí thông tin Y Dược, số chuyên đề Lao & Bệnh Phổi tháng 10/2007.
  • 3. Nguyên nhân ho ra máu trên bệnh nhân Lao phổi cũ Tác giả Tạp chí Y học TPHCM 13 - Phụ bản số 1 - 157 - 161, 2009
  • 4. Xác định tần suất và một số yếu tố nguy cơ hen phế quản ở học sinh cấp 1 Quận Gò Vấp Đồng tác giả Tạp chí Y học TPHCM 13 - Phụ bản số 1 - 162 - 166, 2009
  • 5. LAO VÚ - CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (Nguyễn Thị Thu Ba*, Hứa Thị Ngọc Hà**, Tập 17, Số 1, pp. 43) Đồng tác giả Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh 2013
  • 6. NGHIÊN CỨU ĐIỀU DƯỠNG VỀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ CHĂM SÓC TẠI NHÀ CỦA NGƯỜI LỚN MẮC BỆNH HEN (Ngô Thanh Trúc*, Nguyễn Thị Thu Ba**, Jane Dimmitt Champion, Tập 18, Số 5, pp. 84) Đồng tác giả Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 2014
  • 7. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MÀNG NÃO Ở TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI TẠI Bệnh viện NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2014 - 2015 (Hà Kim Cương*, Nguyễn Thị Thu Ba**, tập 20, số 5, pp. 205) Đồng tác giả Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh , 2016
  • 8. Nhân 1 TRƯỜNG HỢP BỆNH PHỔI MÔ BÀO X (Nguyễn Thị Thu Ba*, Trần Xuân Sáng**, Tập 21, Số 1, pp.274) Đồng tác giả Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh 2017
  ×
 • BS CKI.LÊ HOÀNG BẢO
 • BS CKI.LÊ HOÀNG BẢO
  Năm sinh: 1984
  Chuyên khoa: Nội tiết
  Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1
  Email: bao.lh@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Nội tiết
  CHỨC VỤ
  • Bác sĩ điều trị
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2012 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2002 - 2008: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2008 - 2011: Bác sĩ nội trú Nội tiết tại Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • Hội viên Hội Đái tháo đường và Nội tiết TPHCM
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  • 1. Lê Hoàng Bảo, Nguyễn Thị Bích Đào. Tỷ lệ bệnh động mạch ngoại biên chi dưới trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 xác định bằng chỉ số huyết áp cổ chân – cánh tay và các yếu tố có liên quan. Tạp chí Nội tiết Đái tháo đường số 7 năm 2012
  • 2. Lê Hoàng Bảo, Diệp Thị Thanh Bình. Nhân 1 trường hợp suy tuyến yên toàn bộ do nang màng nhện vùng tuyến yên. Kỷ yếu hội nghị Hội Đái tháo đường và Nội tiết TPHCM mở rộng lần VII năm 2013
  • 3. Lê Hoàng Bảo, Trần Minh Triết, Nguyễn Thành Thuận, Lưu Thị Tuyết Trinh, Trần Văn Lượng, Diệp Thị Thanh Bình. Thực trạng rối loạn lipid máu trên các đối tượng nguy cơ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Kỷ yếu hội nghị Hội Đái tháo đường và Nội tiết TPHCM mở rộng lần VIII năm 2015
  • 4. Lê Hoàng Bảo, Lưu Thị Tuyết Trinh, Đinh Ngô Tất Thắng, Diệp Thị Thanh Bình. Tầm soát tỷ lệ suy giáp trên đối tượng người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Tạp chí Y học TPHCM, phụ bản tập 20, số 2, 04/2016
  • 5. Lê Hoàng Bảo, Hoàng Khánh Chi, Trần Quang Nam. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân u tuyến yên được phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong thời gian 2012 – 2016. Kỷ yếu hội nghị Hội Đái tháo đường và Nội tiết TPHCM mở rộng lần thứ IX năm 2017
  BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO
  • 1. Lê Hoàng Bảo, Nguyễn Thị Bích Đào. Tỷ lệ bệnh động mạch ngoại biên chi dưới trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 xác định bằng chỉ số huyết áp cổ chân – cánh tay và các yếu tố có liên quan. Tạp chí Nội tiết Đái tháo đường số 7 năm 2012
  • 2. Lê Hoàng Bảo, Diệp Thị Thanh Bình. Nhân 1 trường hợp suy tuyến yên toàn bộ do nang màng nhện vùng tuyến yên. Kỷ yếu hội nghị Hội Đái tháo đường và Nội tiết TPHCM mở rộng lần VII năm 2013
  • 3. Lê Hoàng Bảo, Trần Minh Triết, Nguyễn Thành Thuận, Lưu Thị Tuyết Trinh, Trần Văn Lượng, Diệp Thị Thanh Bình. Thực trạng rối loạn lipid máu trên các đối tượng nguy cơ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Kỷ yếu hội nghị Hội Đái tháo đường và Nội tiết TPHCM mở rộng lần VIII năm 2015
  • 4. Lê Hoàng Bảo, Lưu Thị Tuyết Trinh, Đinh Ngô Tất Thắng, Diệp Thị Thanh Bình. Tầm soát tỷ lệ suy giáp trên đối tượng người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Tạp chí Y học TPHCM, phụ bản tập 20, số 2, 04/2016
  • 5. Lê Hoàng Bảo, Hoàng Khánh Chi, Trần Quang Nam. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân u tuyến yên được phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong thời gian 2012 – 2016. Kỷ yếu hội nghị Hội Đái tháo đường và Nội tiết TPHCM mở rộng lần thứ IX năm 2017
  ×
Scroll To Top