• THS BS.BÙI THỊ NGỌC YẾN
 • ThS BS.BÙI THỊ NGỌC YẾN
  Chuyên khoa: Nội Tổng quát
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ
  Email: yen.btn@umc.edu. Vn
  Khám chuyên khoa: Nội thận
  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2013 - nay: Giảng viên Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • 1. 2003 - 2009: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2. 2010 - 2013: Nội trú Nội Tổng Quát tại Đại học Y Dược TPHCM
  HỘI VIÊN
  • 1. Hội viên Hội Tiết niệu - Thận học TPHCM
  • 2. Hội viên Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
  ×
Scroll To Top