Bảo hiểm y tế

13/01/2015 10:04:00

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH
THAM GIA BHYT

 
I. NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
1. THỦ TỤC KHÁM CHỮA BỆNH (KCB) BHYT
+ Người bệnh đến khám bình thường (không cấp cứu):

 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ thẻ đảng viên/thẻ hưu trí/thẻ đoàn viên công đoàn/thẻ học sinh sinh viên/ giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
 3. Giấy chuyển tuyến đúng tuyến đến BV Đại học Y Dược TP.HCM
+ Người bệnh nhập cấp cứu trong tình cấp cứu:
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ thẻ đảng viên/thẻ hưu trí/thẻ đoàn viên công đoàn/thẻ học sinh sinh viên/ giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
+ Người bệnh đến khám trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú tại TP.HCM:
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng và có nơi đăng ký KCB BĐ ghi trên thẻ là bệnh viện có tuyến chuyên môn kỹ thuật là tuyến 1
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ thẻ đảng viên/thẻ hưu trí/thẻ đoàn viên công đoàn/thẻ học sinh sinh viên/ giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
 3. Giấy công tác hoặc quyết định cử đi học hoặc giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú
+ Người bệnh đã được hưởng BHYT được hẹn khám lại
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ thẻ đảng viên/thẻ hưu trí/thẻ đoàn viên công đoàn/thẻ học sinh sinh viên/ giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
 3. Toa thuốc đã được thanh toán BHYT và Giấy hẹn khám lại đến ngày hẹn tái khám
 4. Giấy chuyển tuyến bản photo (nếu có)
Lưu ý:
 • Người bệnh lấy số khám bệnh qua ứng dụng trên Smart – Phone, ngày đến khám mang thủ tục BHYT trên,  xuất trình tại quầy đăng ký khám bệnh để làm thủ tục xác nhận BHYT ngoại trú trước khi vào phòng khám chuyên khoa.
 • Người bệnh đang sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ phải đổi thẻ BHYT mẫu mới trước khi đến khám bệnh, chữa bệnh.
 
2. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN BHYT
+ Người bệnh đến khám bình thường (không cấp cứu)
 1. Quý người bệnh xuất trình thủ tục bảo hiểm tại quầy đăng ký khám bệnh, ký cam kết thanh toán chênh lệch những chi phí BHYT không thanh toán, đóng tiền khám bệnh, nhận số khám chuyên khoa.
 2. Chờ đến số vào phòng khám chuyên khoa.
 3. Đóng tiền, thực hiện chỉ định cận lâm sàng và chờ nhận kết quả nếu có
 4. Quay lại phòng khám cùng kết quả thực hiện cận lâm sàng để bác sĩ cấp toa thuốc (hoặc nhập viện).
 5. Mang toa thuốc, chỉ định cận lâm sàng và biên lai đóng tiền đến quầy thanh toán BHYT ngoại trú (quầy 15-20) thanh toán lại chi phí BHYT tại tầng trệt – khu A.
 6. Mang bộ hồ sơ đã được thanh toán đến nhà thuốc khu B để nhận thuốc BHYT hoặc lên khoa nhập viện nếu có chỉ định nhập viện.
+ Người bệnh nhập cấp cứu
 1. Xuất trình thủ tục bảo hiểm tại bộ phận tiếp nhận cấp cứu trước khi thanh toán xuất viện
 2. Đóng tạm ứng chi phí điều trị
 3. Ký cam kết thanh toán những chi phí không thanh toán
 4. xuất viện, thanh toán chệnh lệch bảo hiểm không thanh toán
 
3. QUYỀN LỢI
Người bệnh được thanh toán 80% hoặc 95% hoặc 100%(tùy theo đối tượng mã thẻ) những chi phí trong danh mục bảo hiểm theo quy định của bảo hiểm. Những chi phí ngoài danh mục bảo hiểm, người bệnh tự thanh toán.
 
II. NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
1. THỦ TỤC BHYT
+ Trường hợp 1: Người bệnh đến khám bình thường được hưởng BHYT và có chỉ định nhập viện
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ thẻ đảng viên/thẻ hưu trí/thẻ đoàn viên công đoàn/thẻ học sinh sinh viên/ giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
 3. Toa thuốc có chỉ định nhập viện
 4. Giấy chuyển tuyến đúng tuyến đến BV Đại học Y Dược TP.HCM (bản photo)
+ Trường hợp 2: Người bệnh nhập cấp cứu trong tình trạng cấp cứu
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ thẻ đảng viên/thẻ hưu trí/thẻ đoàn viên công đoàn/thẻ học sinh sinh viên/ giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
+ Trường hợp 3: Người bệnh đến khám bình thường không được hưởng BHYT và có chỉ định nhập viện thì được hưởng BHYT trái tuyến
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ thẻ đảng viên/thẻ hưu trí/thẻ đoàn viên công đoàn/thẻ học sinh sinh viên/ giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
 
2. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN BHYT NỘI TRÚ
Để  được hưởng BHYT khi điều trị nội trú tại bệnh viện, Quý người bệnh làm theo hướng dẫn sau:
 1. Xuất trình thủ tục BHYT như trên khi làm hồ sơ nhập viện.
 2. Được nhân viên tư vấn đế độ thanh toán BHYT tại bệnh viện và ký cam kết thanh toán phần chênh lệch bảo hiểm không thanh toán.
 3. Đóng tạm ứng trong quá trình điều trị theo quy định
 4. Khi xuất viện, nhận bảng tổng thanh toán viện phí, bản cam kết thực hiện BHYT nội trú từ thư ký/ kế toán của khoa và thanh toán tại quầy kế toán BHYT kèm những biên lai đóng tạm tứng.
 5. Nhận thuốc xuất viện, giấy ra viện, toa thuốc xuất viện, giấy hẹn khám lại nếu có và hướng dẫn tái khám từ điều dưỡng tại khoa.
Trường hợp ngày nhập viện người bệnh không mang đủ thủ tục BHYT, phải bổ sung đầy đủ thủ tục trước ngày thanh toán xuất viện. Mọi thủ tục xuất trình sau ngày xuất viện sẽ không được giải quyết tại bệnh viện. Quý người bệnh mang những giấy tờ sau về thanh toán tại BHXH quận/huyện/thành phố/tỉnh gồm:
 • Bảng tổng hợp thanh toán viện phí
 • Hóa đơn đã chuyển đổi từ hóa đơn diện tử
 • Giấy ra viện
 • Bản photo CMND, thẻ BHYT và giấy chuyển tuyến nếu có
 
3. QUYỀN LỢI
 • Trường hợp người bệnh đến khám bình thường được hưởng BHYT, có chỉ định nhập viện và Người bệnh nhập cấp cứu xuất trình đầy đủ thủ tục BHYT như trên (Trường hợp 1,2): được hưởng BHYT đúng tuyến, được thanh toán 80% hoặc 95% hoặc 100% (tùy theo đối tượng mã thẻ) những chi phí trong danh mục bảo hiểm theo quy định. Những chi phí ngoài danh mục bảo hiểm, người bệnh tự thanh toán.
 • Trường hợp người bệnh đến khám bình thường không được hưởng BHYT, có chỉ định nhập viện, xuất trình thủ tục như trên (Trường hợp 3): Được hưởng BHYT vượt tuyến, được thanh toán 40% theo tỷ lệ mã những chi phí trong danh mục bảo hiểm theo quy định. Những chi phí ngoài danh mục bảo hiểm, người bệnh tự thanh toán.
  
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
THANH TOÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH
THAM GIA BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
 
Hiện tại Bệnh viện áp dụng thanh toán thẻ bảo hiểm Dầu khí (PVI) trong trường hợp người bệnh điều trị nội trú. Để được bảo lãnh thanh toán viện phí tại bệnh viện người bệnh làm thủ tục theo hướng dẫn sau:
 1. Xuất trình những giấy tờ sau khi làm thủ tục nhập viện:
 • Thẻ bảo hiểm còn hạn sử dụng.
 • CMND/Pass port  hoặc giấy khai sinh nếu là trẻ em chưa có CMND.
 1. Chờ nhân viên bệnh viện liên hệ với công ty bảo hiểm (chậm nhất tong vòng 8h làm việc) làm bảo lãnh thanh toán viện phí dựa trên chỉ định nhập viện của bác sĩ.
 2. Đóng tạm ứng trong qua trình điều trị như sau:
 • Không đóng tạm ứng chi phí khi được bảo lãnh hết viện phí theo dự trù của Bệnh viện
 • Đóng tạm ứng những chi phí không được bảo lãnh
 1. Ký xác nhận vào bảng thông báo bảo lãnh viện phí từ công ty bảo hiểm.
 2. Xuất viện, nhận bảng tổng hợp thanh toán viện phí và bảng thông báo bảo lãnh viện phí từ nhân viên kế toán/ thư ký của khoa, thanh toán tại quầy kế toán bảo hiểm kèm những biên lai đóng tạm ứng nếu có.
 3. Ký tên vào hồ sơ thanh toán xuất viện, thanh toán những chi phí không được bảo lãnh và nhận lại tiền tạm ứng nếu có.
 4. Nhận thuốc xuất viện, toa thuốc xuất viện, giấy ra viện và hướng dẫn tái khám tại khoa.

Lưu ý:
Người bệnh nhập viện từ khoa cấp cứu hoặc chưa có thông báo bảo lãnh viện phí từ công ty bảo hiểm, phải đóng tạm ứng chi phí điều trị theo quy định của bệnh viện. Số tiền này sẽ được khấu trừ lại khi thanh toán xuất viện.

Các tin đã đăng