Hỗ Trợ Người Bệnh: Thực Tiễn Trên Thế Giới Và Ứng Dụng Để Phát Triển Tại Việt Nam

Nhằm tiếp cận các mô hình hỗ trợ người bệnh tiên tiên trên thế giới cũng như trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở y tế trên toàn quốc, hướng đến chuyên nghiệp hóa công tác hỗ trợ người bệnh tại Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD TPHCM) tổ chức hội thảo: “HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH: THỰC TIỄN TRÊN THẾ GIỚI VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM”.

Các đề tài về Hỗ trợ tâm lý xã hội đối với người bệnh tại Mỹ; Thách thức và giải pháp trong hỗ trợ người bệnh tại Việt Nam; Công cụ và phương pháp đánh giá trong hỗ trợ người bệnh; Thực tiễn hỗ trợ người bệnh tại BV ĐHYD TPHCM sẽ được các chuyên gia ngành công tác xã hội tại Mỹ, Anh, Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

  • Thời gian: 07h00 – 12h00 thứ Ba, ngày 27/8/2019.

  • Địa điểm: Giảng đường 3A, lầu 3, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TPHCM.

  • Đăng ký tham dự miễn phí qua số điện thoại (028) 3952 5107 - (028) 3952 5126.

 
Scroll To Top