Hỗ Trợ Người Bệnh: Thực Tiễn Trên Thế Giới Và Ứng Dụng Để Phát Triển Tại Việt Nam

10/08/2019 09:10:00

Nhằm tiếp cận các mô hình hỗ trợ người bệnh tiên tiên trên thế giới cũng như trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở y tế trên toàn quốc, hướng đến chuyên nghiệp hóa công tác hỗ trợ người bệnh tại Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD TPHCM) tổ chức hội thảo: “HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH: THỰC TIỄN TRÊN THẾ GIỚI VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM”.

Các đề tài về Hỗ trợ tâm lý xã hội đối với người bệnh tại Mỹ; Thách thức và giải pháp trong hỗ trợ người bệnh tại Việt Nam; Công cụ và phương pháp đánh giá trong hỗ trợ người bệnh; Thực tiễn hỗ trợ người bệnh tại BV ĐHYD TPHCM sẽ được các chuyên gia ngành công tác xã hội tại Mỹ, Anh, Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

  • Thời gian: 07h00 – 12h00 thứ Ba, ngày 27/8/2019.

  • Địa điểm: Giảng đường 3A, lầu 3, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TPHCM.

  • Đăng ký tham dự miễn phí qua số điện thoại (028) 3952 5107 - (028) 3952 5126.

 Các tin đã đăng