Cùng hưởng ứng chiến dịch “Niềm tin chiến thắng” lan tỏa thông điệp đoàn kết, chiến thắng đại dịch

13/08/2020 14:24:00

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM hưởng ứng chiến dịch truyền thông “Niềm tin chiến thắng” của Bộ Y tế nhằm kêu gọi mọi người dân Việt Nam, cùng thực hiện đầy đủ các biện phòng, chống dịch bệnh và xây dựng lối sống phù hợp, tạo thói quen có lợi sức khỏe để chung sống với dịch, thiết lập cuộc sống bình thường trong trạng thái mới.

Chiến dịch cũng truyền đi thông điệp đoàn kết, kêu gọi hành động, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, đặc biệt là nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội đồng tâm hiệp sức chống dịch.

Hãy tham gia thử thách “Bạn đã chống dịch như thế nào?” bằng cách chia sẻ các hoạt động, trải nghiệm, tinh thần lạc quan chống dịch của mình trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh. Đoàn kết, đồng lòng chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh!
Bệnh viện Đại học Y Dược – Chung sức, vững tâm, vượt qua đại dịch!
#NiemTinChienThang
#VungTinVietNam
#KhongDeAiBiBoLaiPhiaSau

Các tin đã đăng