Danh sách các công ty bảo hiểm hợp tác bảo lãnh viện phí với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

17/08/2020 17:21:00

Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM luôn chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng điều trị, tối đa hóa các dịch vụ y tế dành cho người bệnh như đăng ký khám bệnh trực tuyến, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, phối hợp với các đơn vị bảo lãnh viện phí…Việc hợp tác với công ty bảo hiểm góp phần đánh dấu bước phát triển mới trong việc tạo sự thuận lợi, nhanh chóng về thanh toán viện phí cho người bệnh khi điều trị tại Bệnh viện.

Giờ đây, với dịch vụ bảo lãnh viện phí, quy trình thanh toán bảo hiểm tại Bệnh viện sẽ tối ưu hơn, giúp người bệnh tiết kiệm được thời gian, giảm bớt gánh nặng tài chính khi điều trị. Danh sách các công ty bảo hiểm đã hợp tác bảo lãnh viện phí với Bệnh viện bao gồm:
 

STT

TÊN CÔNG TY BẢO HIỂM LƯU Ý PHẠM VI ÁP DỤNG

Ngoại trú

Nội trú

1

Tổng công ty Bảo hiểm PVI Thẻ có logo của PVI

x

2 Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt Thẻ có logo của Bảo Việt x

3 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương
Việt Nam (VBI)
Thẻ có logo của VBI x

4 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam Thẻ có logo của Generali x

5

Công ty CP Tư vấn và Hỗ trợ quản lý ATACC (Bảo hiểm ATACC)

Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) Thẻ có logo của Pjico và
Công ty Cổ phần Tư vấn và Hỗ trợ Quản lý ATACC (ATACC)
x

Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) Thẻ có logo của MIC và 
Công ty Cổ phần Tư vấn và Hỗ trợ Quản lý ATACC (ATACC)
x

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) Thẻ có logo của ABIC và
Công ty Cổ phần Tư vấn và Hỗ trợ Quản lý ATACC (ATACC)
x

6

Công ty TNHH Ins-link International (Bảo hiểm Ins-link)

Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) * Nội trú - Thẻ có logo của GIC và
Công ty TNHH Ins-Link International (Ins-Link)
* Nội trú, ngoại trú - Thẻ có logo của GIC và
Công ty TNHH Insmart (Insmart)
x

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) * Nội trú - Thẻ có logo của BSH và
Công ty TNHH Ins-Link International (Ins-Link)
* Nội trú, ngoại trú - Thẻ có logo của BSH và
Công ty TNHH Insmart (Insmart)
x

7

Công ty TNHH Bảo hiểm Pacific Cross (Pacific Cross Việt Nam)

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA * Nội trú - Thẻ có logo của AIA và
Công ty TNHH MTV Pacific Cross Việt Nam (Pacific Cross)  
* Nội trú, ngoại trú - Thẻ có logo của AIA và Insmart
x

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương Thẻ có logo của BH Hùng Vương và Pacific Cross x

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam Thẻ có logo của Dai-Ichi Việt Nam và Pacific Cross

x

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay - Việt Nam

Thẻ có logo của Cathay Life và Pacific Cross x

8

 Công ty TNHH Insmart (Bảo hiểm Insmart)

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Thẻ có logo của PTI và Insmart  x

Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine Thẻ có logo của Bảo Việt Tokio Marine và Insmart  x

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam Thẻ có logo của MSIG Việt Nam và Insmart  x

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sunlife Thẻ có logo của Sunlife và Insmart x

Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp (UIC) Thẻ có logo của UIC và Insmart x

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam Thẻ có logo của Fubon Việt Nam và Insmart x

Công ty TNHH Manulife Việt Nam Thẻ có logo của Bảo hiểm Manulife và Insmart x

Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng Thẻ có logo của Phú Hưng và Insmart x

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Thẻ có logo của Hanwha Life Việt Nam và Insmart x

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam Thẻ có logo của FWD Việt Nam và Insmart x

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life Thẻ có logo của MB Ageas Life và Insmart x

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI) Thẻ có logo của BH Hàng Không và Insmart x

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh Thẻ có logo của BH Bảo Minh và Insmart x

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long Thẻ có logo của BH Bảo Long và Insmart x

Công ty Bảo hiểm Marine Benefits (Na Uy) Thẻ có logo của Marine Benefits và Insmart x

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam Thẻ có logo của Prudential Việt Nam và Insmart x

9

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - PTI  Thẻ có logo của PTI

10

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty Việt Nam Thẻ có logo của Liberty 

11

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long Thẻ có logo của Bảo Long

12

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh Thẻ có logo của Bảo Minh

13

Tổng Công ty Bảo hiểm PJICO Thẻ có logo của PJICO

14

Công Ty TNHH Leapstack Việt Nam Thẻ có logo của Leapstack

15

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội Thẻ có logo của MIC

16

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Đường Mòn Đông Dương Thông báo qua email x
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Bảo hiểm y tế
Điện thoại: (028) 3952 5372

Các tin đã đăng