Giảm thời gian, tăng quyền lợi cho người bệnh sử dụng BHYT tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

18/08/2020 21:44:00

Từ ngày 10/8/2020, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện thanh toán BHYT theo bệnh viện phân tuyến chuyên môn kỹ thuật tuyến 2. Với sự thay đổi này, người dân sử dụng BHYT tại Bệnh viện sẽ giảm thiểu thời gian và thủ tục chuyển tuyến điều trị so với trước đây, dễ dàng tiếp cận với dịch vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Cụ thể:

Bệnh viện tiếp nhận giải quyết BHYT cho người bệnh có giấy chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến 3/ tuyến 2/ tuyến 1 (tuyến huyện/ tuyến tỉnh/ thành phố) chuyển đến; 

Người bệnh được thanh toán BHYT trái tuyến chi phí điều trị nội trú từ 40% tăng lên 60%.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Bảo hiểm y tế theo số điện thoại (028) 3952 5372.

 

 

Các tin đã đăng