Hướng dẫn thủ tục khám chữa bệnh đối với người bệnh tham gia BHYT

17/11/2020 10:19:00

I. NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
1. THỦ TỤC KHÁM CHỮA BỆNH (KCB) BHYT
+ Người bệnh nhập cấp cứu trong tình cấp cứu:

 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ Thẻ đảng viên/ Thẻ hưu trí/ Thẻ đoàn viên công đoàn/ Thẻ học sinh sinh viên/ Giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
+ Người bệnh đến khám bình thường (không cấp cứu):
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ Thẻ đảng viên/ Thẻ hưu trí/ Thẻ đoàn viên công đoàn/ Thẻ học sinh sinh viên/ Giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
 3. Giấy chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến chuyên môn kỹ thuật là tuyến 3 trở lên (bệnh viện tuyến quận/ huyện trở lên), chuyển đúng tuyến đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
Người bệnh đã hưởng BHYT đúng tuyến được hẹn khám lại trong năm dương lịch
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ Thẻ đảng viên/ Thẻ hưu trí/ Thẻ đoàn viên công đoàn/ Thẻ học sinh sinh viên/ Giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình trừ trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1).
 3. Toa thuốc đã được thanh toán BHYT và Giấy hẹn khám lại đến ngày hẹn tái khám.
 4. Giấy chuyển tuyến bản photo (nếu có).
Người bệnh đến khám trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú tại TPHCM:
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng và có nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT là bệnh viện có tuyến chuyên môn kỹ thuật là tuyến 2.
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ Thẻ đảng viên/ Thẻ hưu trí/ Thẻ đoàn viên công đoàn/ Thẻ học sinh sinh viên/ Giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
 3. Giấy công tác/  Quyết định cử đi học/ Giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú.
Lưu ý:
 • Người bệnh lấy số khám bệnh qua ứng dụng “UMC – Đăng ký khám bệnh online” trên điện thoại di động thông minh, đến ngày khám, người bệnh chuẩn bị các hồ sơ BHYT trên, xuất trình tại quầy đăng ký khám bệnh để làm thủ tục xác nhận BHYT ngoại trú trước khi vào phòng khám chuyên khoa.
 • Người bệnh đang sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ phải đổi thẻ BHYT mẫu mới trước khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện
                     Mẫu cũ                                                     Mẫu mới
Thời hạn sử dụng: Từ ngày…. Đến ngày ….               Thời hạn sử dụng: Từ ngày….
               


 
2. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN BHYT
Người bệnh nhập cấp cứu và xuất viện tại khoa Cấp cứu
 1. Xuất trình/ kê khai đầy đủ thủ tục bảo hiểm tại bộ phận tiếp nhận cấp cứu khi làm hồ sơ.
 2. Đóng tạm ứng chi phí điều trị.
 3. Ký cam kết thanh toán những chi phí BHYT không thanh toán.
 4. Thanh toán chi phí chệnh lệch bảo hiểm không thanh toán khi xuất viện.
Người bệnh đến khám bệnh thông thường (không cấp cứu)
 1. Người bệnh xuất trình hồ sơ và thực hiện thủ tục bảo hiểm tại quầy đăng ký khám bệnh, ký cam kết thanh toán chênh lệch những chi phí BHYT không thanh toán, đóng tiền khám bệnh, nhận số khám chuyên khoa.
 2. Chờ đến số vào phòng khám chuyên khoa.
 3. Đóng tiền, thực hiện chỉ định cận lâm sàng và chờ nhận kết quả (nếu có).
 4. Quay lại phòng khám cùng kết quả thực hiện cận lâm sàng để bác sĩ cấp toa thuốc (hoặc nhập viện).
 5. Mang toa thuốc, chỉ định cận lâm sàng đến quầy thanh toán BHYT ngoại trú (quầy 15 - 20 tại tầng trệt, khu A) để kết toán đợt điều trị.
 6. Mang hồ sơ đã được kết toán đến nhà thuốc tại tầng trệt, khu B để nhận thuốc BHYT hoặc lên khoa nhập viện nếu có chỉ định nhập viện.
3. QUYỀN LỢI
Người bệnh được thanh toán 80% hoặc 95% hoặc 100% (tùy theo đối tượng mã thẻ) những chi phí trong danh mục bảo hiểm theo quy định của bảo hiểm. Những chi phí ngoài danh mục bảo hiểm, người bệnh tự thanh toán.
II. NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
1. THỦ TỤC BHYT
Để được hưởng BHYT khi điều trị nội trú tại Bệnh viện, người bệnh/ người nhà xuất trình đầy đủ và đúng các loại giấy tờ sau tại khoa điều trị:
Trường hợp 1: Người bệnh đến khám thông thường được hưởng BHYT và có chỉ định nhập viện
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ Thẻ đảng viên/ Thẻ hưu trí/ Thẻ đoàn viên công đoàn/ Thẻ học sinh sinh viên/ Giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
 3. Toa thuốc có chỉ định nhập viện.
 4. Giấy chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến chuyên môn kỹ thuật là tuyến 3 trở lên (bệnh viện tuyến quận/ huyện trở lên), chuyển đúng tuyến đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (bản photo).
Trường hợp 2: Người bệnh nhập cấp cứu trong tình trạng cấp cứu
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ Thẻ đảng viên/ Thẻ hưu trí/ Thẻ đoàn viên công đoàn/ Thẻ học sinh sinh viên/ Giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.
Trường hợp 3: Người bệnh đến khám thông thường không được hưởng BHYT và có chỉ định nhập viện:
 1. Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.
 2. Giấy tờ tùy thân có dánh ảnh như: CMND hoặc Passport/ Giấy phép lái xe/ Thẻ đảng viên/ Thẻ hưu trí/ Thẻ đoàn viên công đoàn/ Thẻ học sinh sinh viên/ Giấy xác nhận công an có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên hình. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi (mã thẻ TE1) thì không cần.

2. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN BHYT NỘI TRÚ
 1. Xuất trình đúng và đầy đủ thủ tục BHYT như trên khi làm hồ sơ nhập viện.
 2. Được nhân viên tư vấn đế độ thanh toán BHYT tại Bệnh viện và ký cam kết thanh toán phần chênh lệch bảo hiểm không thanh toán.
 3. Đóng tạm ứng trong quá trình điều trị theo quy định.
 4. Nhận bảng tổng hợp thanh toán viện phí, bản cam kết thực hiện BHYT nội trú từ thư ký/ kế toán của khoa và thanh toán tại quầy kế toán BHYT kèm những biên lai đóng tạm ứng khi xuất viện.
 5. Nhận thuốc xuất viện, giấy ra viện, toa thuốc xuất viện, giấy hẹn khám lại (nếu có) và hướng dẫn tái khám từ điều dưỡng tại khoa.
Lưu ý: Trường hợp trong ngày nhập viện, người bệnh không mang đủ hồ sơ thực hiện BHYT, phải bổ sung đầy đủ hồ sơ trước ngày thanh toán xuất viện. Mọi hồ sơ xuất trình sau khi thanh toán xuất viện sẽ không được giải quyết tại Bệnh viện. 
3. QUYỀN LỢI
 • Hưởng BHYT đúng tuyến: Người bệnh đến khám bình thường được hưởng BHYT, có chỉ định nhập viện và người bệnh nhập cấp cứu xuất trình đầy đủ thủ tục BHYT như trên (Trường hợp 1,2) được hưởng quyền lợi như sau:
 • Được thanh toán 80% hoặc 95% hoặc 100% (tùy theo đối tượng mã thẻ) những chi phí trong danh mục bảo hiểm theo quy định.
 • Những chi phí ngoài danh mục bảo hiểm quy định, người bệnh tự thanh toán.
 • Hưởng BHYT trái tuyến: Người bệnh đến khám bệnh thông thường không được hưởng BHYT, có chỉ định nhập viện, xuất trình thủ tục như trên (Trường hợp 3) được hưởng quyền lợi như sau:
 • Được thanh toán 60% nhân với quyền lợi hưởng BHYT quy định theo mã thẻ (80%, 95% hoặc 100%) những chi phí trong danh mục bảo hiểm theo quy định.
 • Những chi phí ngoài danh mục bảo hiểm quy định, người bệnh tự thanh toán.
 • Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Bảo hiểm y tế Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM: (028) 3952 5372.

Các tin đã đăng