Đoàn của BS DOMINIQUE CARRIÉ (Pháp) và 14 sinh viên y khoa của Trường Đại học y khoa Phnom Penh: 08-09/12/2014

Ngày 08-09/12/2014 ĐOÀN của BS DOMINIQUE CARRIÉ (Pháp) và 14 sinh viên y khoa của Trường Đại học y khoa Phnom Penh, Campuchia đã đến tham quan khoa Chẩn đoán hình ảnh, trao đổi kinh nghiệm học tập và các cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Các sinh viên cũng được kiến tập cách làm việc tại Phòng đọc phim, phòng chụp CT Scan và Phòng chụp MRI của khoa Chẩn đoán hình ảnh.
 

Một số hình trong buổi trao đổi:


Scroll To Top