Nghiên cứu khoa học

27/09/2013 14:21:00

1. Chức năng

 

  - Tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện trong quản lý, định hướng các chiến lược khoa học, phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám chữa bệnh.
  - Định hướng nguồn nhân lực khoa học, kinh phí, trang thiết bị, máy móc y dụng cụ nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phù hợp với sự phát triển của đất nước, đuổi kịp các nước trong khu vực, không để tụt hậu về trình độ khoa học kỹ thuật – công nghệ ngành y tế.
  - Tiếp nhận thông tin, cập nhật thông tin, phổ biến rộng rãi nhanh chóng, chỉ đạo việc thực hiện thông tin y học, ứng dụng công nghệ thông tin để phổ biến khoa học kỹ thuật, thông báo kết quả các công trình nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo và khám chữa bệnh.

 

2. Nhiệm vụ

  - Xây dựng và triển khai kế hoạch KHCN chung của Bệnh viện hằng năm. Trực tiếp làm việc với cán bộ khoa học đầu ngành để xây dựng kế hoạch KHCN theo từng chuyên khoa, dự thảo các đề tài nghiên cứu để sẵn sàng thực hiện, triển khai khi có điều kiện hoặc hợp tác với nước ngoài.
  - Hướng dẫn thủ tục đăng ký đề tài, hoàn thành hồ sơ đăng ký đề tài trình lên Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu Đại học Y Dược TPHCM để có quyết định công nhận và cho phép thực hiện đề tài. Theo dõi tiến độ thực hiện, chọn/đề cử ứng viên chủ nhiệm đề tài với Ban Giám đốc. Tham gia xét duyệt bình chọn các đề tài, cá nhân tiêu biểu cho hoạt động NCKH của Bệnh viện, Trường; báo cáo các hoạt động KHCN, tiến độ thực hiện đề tài định kỳ.
  - Tổ chức họp Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học để duyệt và thông qua các khía cạnh đạo đức của đề tài KHCN các cấp (từ khâu hướng dẫn thủ tục, nhận hồ sơ cho đến khâu tổ chức buổi họp Hội đồng).
  - Tổ chức nghiệm thu đề tài, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu báo cáo để Ban Lãnh đạo Bệnh viện, Trường, Sở Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nghiệm thu đề tài.
  - Quản lý hồ sơ các đề tài khoa học từ đề cương, tiến độ thực hiện, nghiệm thu các đề tài NCKH từ cấp cơ sở, cấp thành phố - bộ, cấp nhà nước, các đề tài liên kết - hợp tác nước ngoài.
  - Theo dõi và xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của các cán bộ viên chức trong nhà trường.
  - Phối hợp tốt với các Khoa, Phòng trong việc hướng dẫn thực hiện đề cương nghiên cứu khoa học, tuyển chọn đề tài, ứng viên, phương tiện, kinh phí và đặc biệt là giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện đề tài, hoàn tất báo cáo nghiệm thu đúng kế hoạch.
  - Phối hợp với phòng Tài chính kế toán lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Đôn đốc cán bộ nghiên cứu khoa học hoàn thành công tác quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học.
  - Phối hợp với các Khoa, Phòng tổ chức Hội thảo khoa học, báo cáo khoa học chuyên đề các cấp, ngành trong nước và có yếu tố nước ngoài.
  - Giới thiệu rộng rãi việc cập nhật, phổ biến thông tin khoa học công nghệ qua tài liệu, tạp chí, báo cáo khoa học các cấp.
  - Mở rộng hợp tác và phát triển các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp độ trong nước và ngoài nước, liên kết song phương, đa phương để có được sự hỗ trợ kinh phí, phương tiện, trang thiết bị và nhân lực chất xám cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở bậc công nghệ cao, phù hợp xu thế thời đại.
 

3. Thành tựu

Nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã được chuẩn hóa và tiến hành đồng thời cùng công tác chuyên môn, gắn liền với thực tiễn lâm sàng trong quá trình tiếp nhận những tiến bộ của y học thế giới. Đơn vị Nghiên cứu Gan – Mật là thành viên của Trung tâm Y tế chuyên sâu TPHCM, đã thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong chẩn đoán và điều trị sớm bệnh sỏi mật”, gồm 12 nhánh khảo sát các đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và điều trị sỏi mật. Đề tài đã được nghiệm thu và đánh giá cao, mang tính chất đặc thù của Việt Nam, dựa trên sự kết hợp nghiên cứu của nhiều Trung tâm điều trị lớn trong cả nước.

  - Từ năm 2000 đến nay, Bệnh viện đã thực hiện 11 đề tài cấp Nhà nước (1 chủ trì, 10 đề tài nhánh) đã được nghiệm thu, 35 đề tài cấp Bộ và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM, 359 đề tài cấp Cơ sở được thực hiện nghiên cứu tất cả các chuyên khoa, trong đó có những đề tài được nghiên cứu và áp dụng đầu tiên ở Việt Nam. Trong vài năm trở lại đây, các đề tài có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa lâm sàng với chẩn đoán hình ảnh với Miễn dịch học và Sinh học phân tử. Những đề tài này ngoài báo cáo ở Hội nghị khoa học cấp Cơ sở, đã có 351 đề tài được báo cáo tại nhiều Hội nghị Khoa học Công nghệ trong nước và có 43 đề tài được trình bày tại Hội thảo quốc tế Khu vực và Châu Á (Mỹ, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan…).
  - Bệnh viện thành lập Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng với nhiệm vụ quản lý chất lượng nghiên cứu, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ đạo đức trong quá trình thực hiện đề tài. Từ năm 2008 đến nay, có 31 đề tài nghiên cứu thử nghiệm trên lâm sàng đã và đang được thực hiện tại Bệnh viện.

Với nỗ lực ấy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã nhận được nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học như:

  - Giải Tuổi trẻ sáng tạo (2002) với đề tài Phẫu thuật nội soi điều trị sỏi đường mật
  - Giải nhất Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường đại học y dược Việt Nam lần thứ 12 (2003), đề tài Lấy sỏi qua đường hầm Kehr
  - Giải nhất Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường đại học y dược Việt Nam lần thứ 14 (2006) với đề tài Các dạng giải phẫu đường mật qua ERCP
  - Bằng khen FESTIVAL Sáng tạo trẻ lần II (2007)
  - Giải 3: Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2006 (VIFOTEC), đề tài Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật ít xâm hại trong chẩn đoán và điều trị sỏi mật

Các tin đã đăng