Mời chào giá Cung cấp máy nước nóng gián tiếp và máy lạnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

10/12/2021 16:40:00

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng Cung cấp máy nước nóng gián tiếp và máy lạnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.
Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Quản trị tòa nhà, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 17/12/2021
- Điện thoại liên hệ: 028.3952.5443 (Anh Vĩnh - Phòng Quản trị tòa nhà).
Trân trọng./.

Các tin đã đăng