Thông báo về lộ trình thực hiện chuyển đổi thẻ khám bệnh từ sang thẻ chip

23/12/2021 14:37:00

Từ ngày 15/02/2022 đến ngày 31/12/2022, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) thực hiện chuyển đổi thẻ khám bệnh từ sang thẻ chip.  
Trong thời gian này, các loại thẻ ATM từ, thẻ khám bệnh có chức năng thanh toán của Vietinbank tại Bệnh viện vẫn có thể sử dụng bình thường để thực hiện giao dịch thẻ tại các máy ATM, POS, kênh Inernet Banking, Mobile Banking và quầy giao dịch. 
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn của Ngân hàng Vietinbank tại lầu 1, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM theo số điện thoại (028) 3952 7171. 
Trân trọng thông báo. 

Các tin đã đăng