Mời chào giá Cung cấp linh kiện theo máy cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterrad tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

24/12/2021 08:36:00

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp linh kiện theo máy cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterrad tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.
Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và vattuthietbi@umc.edu.vn gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 31/12/2021

- Điện thoại liên hệ: 028.3952.5239 (Nguyễn Thị Thảo Nhân - Phòng Vật tư thiết bị)

Các tin đã đăng