Trung tâm Y sinh học phân tử

01/01/2014 15:11:00

1. Giới thiệu chung
Trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán Y Sinh học phân tử (YSHPT), được hình thành năm 2011 với 3 nhiệm vụ trọng tâm: chẩn đoán, đào tạo và nghiên cứu.
 


 

2. Chức năng - Nhiệm vụ

Chẩn đoán:
Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đào tạo YSHPT đã triển khai và thực hiện các xét nghiệm sinh học phân tử phục vụ cho quá trình chẩn đoán và hỗ trợ điều trị, gồm có:
 

Định lượng virus gây viêm gan B bằng phương pháp Taq-Man real-time PCR
 

Xác định tính kháng thuốc Lamivudine của virus HBV bằng phương pháp PCR-RFLP
 

Định lượng virus gây viêm gan C bằng phương pháp Taq-Man real-time RT-PCR
 

Định týp virus gây viêm gan C bằng phương pháp Taq-Man real-time RT-PCR
 

Phát hiện HPV bằng phương pháp multiplex PCR
 

Phát hiện và định týp HPV bằng phương pháp PCR-RDB
 

Phát hiện H. pylori bằng phương pháp EvaGreen real-time PCR
 

Phát hiện và định týp H. pylori bằng phương pháp multiplex PCR
 

Phát hiện vi khuẩn lao bằng phương pháp EvaGreen real-time PCR
 

Xác định SNPs (rs1297860 và rs8099917) trên gene IL-28B bằng phương pháp Taq-Man real-time PCR
 


 

Trong thời gian tới, YSHPT sẽ triển khai một số xét nghiệm mới, như:
Xác định tính kháng thuốc (Lamivudine, Adefovir, Entecavir, Tenofovir và Famciclovir) và kiểu týp (A, B, C, D, E, F, G, H) của HBV bằng phường pháp giải trình tự gene.
 

Xác định tính kháng thuốc (Clarithromycine và Levofloxacin) của H. pylori bằng phương pháp giải trình tự gene.
 

Đào tạo:
Trung tâm Chẩn đoán và Đào tạo YSHPT đã triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn (1 tuần/lớp) theo chương trình đào tạo liên tục với các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản và nâng cao cho các học viên / nhân viên xét nghiệm khu vực TPHCM và các tỉnh phụ cận (Đồng Nai, Cần Thơ, Bến Tre, Sóc Trăng, Nha Trang, Bạc Liêu, Vũng Tàu, Tiền Giang, Bình Dương …)
 

Lớp kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản gồm có các kỹ thuật:
Phương pháp tách chiết acid nucleic (DNA, RNA)
 

Phương pháp phiên mã ngược (reverse transcriptase – RT)
 

Phương pháp điện di DNA bằng gel agarose
 

Phương pháp PCR
 

Lớp kĩ thuật sinh học phân tử nâng cao gồm có các kĩ thuật:
Phương pháp Taq-Man real-time PCR
 

Phương pháp Taq-Man real-time RT-PCR
 

Phương pháp EvaGreen real-time PCR
 

Phương pháp multiplex PCR
 

Phương pháp giải trình tự gene
 

Sắp tới, Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán YSHPT sẽ tổ chức triển khai các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật giải trình tự gene, ứng dụng trong việc phát hiện đột biến tạo tính kháng thuốc và định týp của các chủng vi sinh vật (virus, vi khuẩn) gây bệnh không có khả năng nuôi cấy (HBV, HCV) hoặc khó nuôi cấy (H. pylori).
 

Nghiên cứu:
Đối với chức năng nghiên cứu, YSHPT đã, đang và sẽ luôn tìm kiếm các ý tưởng nghiên cứu cơ bản cũng như có tính ứng dụng cao khi tiếp cận với bác sĩ (bệnh nhiễm, bệnh di truyền, ung thư …) thực hiện xây dựng đề cương nghiên cứu, xin kinh phí, phối hợp tiến hành nghiên cứu, phân tích và xử lý kết quả, tổ chức viết báo cáo khoa học để công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.
 

Hiện nay, một số đề tài đang và sẽ được tiến hành là:
- "Đánh giá khả năng sử dụng phương pháp phát hiện và định týp H. pylori bằng multiplex PCR so với CLO test và huyết thanh học trong chẩn đoán để hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm H. pylori"
 

- "Xây dựng quy trình phát hiện và định lượng PCA3 và TMPRSS2: ERG dùng trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư tuyến tiền liệt"
 

- "Xây dựng qui trình giải trình tự gene để xác định đồng thời các đột biến liên quan đến tính kháng thuốc (Lamivudine, Adefovir, Entecavir, Tenofovir và Famciclovir) của virus gây viêm gan B (HBV) và định týp gene (A, B, C, D, E, F, G, H) virus này"
 

- "Nghiên cứu và hoàn thiện qui trình chẩn đoán kháng thuốc (Clarithromycin, Fluoroquinolone, Tetracycline, Amoxicillin, Metronidazole) ở vi khuẩn H. pylori bằng phương pháp nuôi cấy và sinh học phân tử"
 

3. Định hướng phát triển
Có thể nói, Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán Y Sinh học phân tử Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được hình thành và phát triển theo đúng mục tiêu ban đầu đề ra. Hơn thế nữa, trong tương lai sẽ có nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao, làm nền tảng cho các qui trình xét nghiệm chẩn đoán bệnh phục vụ nhu cầu của bệnh nhân Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nói riêng và của xã hội nói chung.
 

Các tin đã đăng