Thông báo tạm hoãn lớp: Thực hành thăm dò chức năng hô hấp dành cho Điều dưỡng và kỹ thuật viên

30/06/2022 13:48:00

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông báo tạm hoãn lớp: Thực hành thăm dò chức năng hô hấp dành cho Điều dưỡng và kỹ thuật viên (18/7 - 29/7/2022 & 15/8 - 26/8/2022) 
Lý do: Chưa đủ dụng cụ thực hành
Thông tin chi tiết: File đính kèm
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chân thành xin lỗi vì những bất tiện xảy ra do việc tạm hoãn này. Chúng tôi sẽ thông tin chính xác về thời gian tổ chức chương trình này đến Quý đồng nghiệp trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng thông báo.
PHÒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

Các tin đã đăng