Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

10/03/2014 09:40:00

1. Giới thiệu chung
    Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của Bệnh viện, ngày 28/09/2006, Khoa Chống Nhiễm khuẩn Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã được thành lập. Đến ngày 04/09/2010, Khoa đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
    Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn gồm 5 tổ:
 • Tổ Giám sát
 • Tổ Khử khuẩn – Tiệt khuẩn
 • Tổ Đồ vải
 • Tổ Vận hành máy
 • Tổ Nghiên cứu – Phát triển
2. Chức năng - Nhiệm vụ
   - Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi trình Ban Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
   - Xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn dựa trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế để trình Ban Giám đốc phê duyệt và đưa vào triển khai tại bệnh viện.
   - Phối hợp với các Phòng/Khoa liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:
 • Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Phát hiện, tiếp nhận báo cáo về những trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh. Qua đó, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.
 • Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.
   - Kiểm tra, đôn đốc nhân viên y tế, người bệnh, thân nhân bệnh nhân và khách thực hiện đúng quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.
   - Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tuyên truyền, huấn luyện và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.
   - Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn tiệt khuẩn, đồ vải bệnh viện. Cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, đồ vải, vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện.
   - Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp của nhân viên y tế liên quan đến tác nhân vi sinh vật.
   - Phối hợp với khoa Vi sinh, Dược và các đơn vị lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
   - Liên kết với khoa Xét nghiệm đưa ra các biện pháp phòng ngừa kịp thời khi phát hiện kết quả dương tính trên một số bệnh truyền nhiễm (như kết quả BK đàm dương tính trong đàm, dịch phế quản, Test HIV 1&2 …).
   - Xây dựng kế hoạch hướng dẫn cho người bệnh và thân nhân về vệ sinh tay.
   - Phối hợp cùng các Khoa/Phòng và thành viên thuộc Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm phát hiện, giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

3. Thế mạnh
    - Nhân sự
     Đội ngũ nhân lực của Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn với trình độ chuyên môn cao, tác phong chuyên nghiệp luôn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tế và mang lại hiệu quả cao trong công việc.

    - Cơ sở vật chất và trang thiết bị
     Khoa được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết và hiện đại, đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thực tế của Bệnh viện
+ Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp (máy Sterrad 100S): 02
+ Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao (máy Autoclave): 03
+ Máy phun sương khử khuẩn môi trường không khí : 04
 • Máy Aerosept: 02
 • Máy Glosair: 01
 • Máy Nocospray: 01
+ Máy hàn bao ép tiệt khuẩn: 04
+ Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm: 01
+ Máy tiệt khuẩn dụng cụ bằng nhiệt khô: 01
 
    - Đào tạo - Nghiên cứu khoa học
      - Đào tạo
 • Đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn cho bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng và các đối tượng liên quan.
 • Xây dựng chương trình và phối hợp tổ chức tập huấn, thông tin và truyền thông nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế.
      - Nghiên cứu khoa học
 • Nghiên cứu dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh viện, đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Tỉ lệ lưu hành của các loại nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Tình hình đề kháng kháng sinh.
 • Hiệu quả của chương trình can thiệp đối với các loại nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Hiệu quả giảm mức độ ô nhiễm vi sinh vật trên đồ vải y tế sau khi sử dụng.
 • Xây dựng nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng các thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn.

4. Định hướng phát triển
 • Xây dựng mô hình kiểm soát nhiễm khuẩn và đề kháng kháng sinh nhằm giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện đồng thời góp phần cải thiện việc sử dụng kháng sinh tại bệnh viện.
 • Xây dựng các quy trình, bảng kiểm tra phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Xây dựng mô hình Đơn vị Tiệt khuẩn Trung tâm đạt chuẩn trong khu vực.
 • Cập nhật nhiều kỹ thuật tiên tiến và triển khai các ứng dụng mới trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Xây dựng mô hình giáo dục về các quy trình thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, khử khuẩn tiệt khuẩn, quản lý đồ vải.

Các tin đã đăng