Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Thu Vân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ sáu
Huỳnh Thị Phương Dung
khám từ 15h30
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Nguyễn Thị Hồng Thắm
ThS BS Nữ Phụ khoa Sáng thứ tư
Chiều thứ năm
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Khám từ 08h00-12h00; Khám thứ Bảy
ThS BS Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ ba
Sáng thứ bảy
Nguyễn Ngọc Sáng
BS CKI Nam Nhi Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu
Bùi Thị Phương Loan
BS CKI Nữ Phụ khoa Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu
Bùi Thị Phương Loan
Buổi sáng khám từ 08h00-12h00. Buổi chiều khám từ 12h00-16h00
BS CKI Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Vũ Trần Thiên Quân
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư
Nguyễn Trung Hiếu
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Hoàng Đình Tuy khám thay ngày 22.08.2018
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Scroll To Top