Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Ngọc Lan Anh
BSCKI. Phùng Vĩnh Khương khám thay ngày 19.8.2019
BS CKI Nữ Nội thận Chiều thứ hai
Scroll To Top