Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ HOÀNG BẢO
ThS BS Diệp Thị Thanh Bình khám thay ngày 17.9.2019
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
Scroll To Top