Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN NGỌC SÁNG
BS CKII Nam Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
Scroll To Top