Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
BÙI THỊ PHƯƠNG LOAN
BS CKI Nữ Phụ khoa Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu
BÙI THỊ PHƯƠNG LOAN
Buổi sáng khám từ 08h00-12h00. Buổi chiều khám từ 12h00-16h00
BS CKI Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ năm
Scroll To Top