Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN HỒ LAM
ThS BS Trần Thị Kim Thu khám thay ngày 13.6.2019
ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ năm
Scroll To Top