Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM THỊ LAN ANH
BS Nguyễn Thị Thanh Nhàn khám thay ngày 29.8.2019
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm