Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN QUỐC THÀNH
BSCKII. Phạm Hữu Luôn khám thay ngày 20.7.2019
BS CKI Nam Huyết học Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
Scroll To Top