Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lại Thị Thanh Thảo
ThS BS Nữ Huyết học Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Scroll To Top