Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LẠI THỊ THANH THẢO
BS Bùi Thị Vạn Hạnh khám thay ngày 27.6.2019
ThS BS Nữ Huyết học Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Scroll To Top