Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ PHAN THẢO TRANG
BS CKI Nữ Nhi - Tiêm ngừa Chiều thứ ba
VÕ PHAN THẢO TRANG
Khám theo hẹn qua điện thoại
BS CKI Nữ Nhi lầu 02 Sáng thứ năm
Scroll To Top