Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ THỊ KIM AN
Chiều thứ tư khám cách tuần
ThS BS Trần Đăng Khoa khám thay ngày 04.9.2019
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ tư