Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Vi Anh
BS Trần Hạnh Vy khám thay ngày 29.5.2020
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu