Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Vi Anh
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Lê Vi Anh
CK Da liễu - Thẩm mỹ da
BS CKI Nữ PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ ba