Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Niệu học chức năng Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ năm