Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
CHU LAN ANH
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm