Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ TUẤN ANH
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu