Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ TUẤN ANH
ThS BS Phạm Trần Việt Chương khám thay ngày 11.10.2019
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu