Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ THỤY MINH AN
TS BS Nguyễn Lê Trung Hiếu khám thay ngày 21.5.2020
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ năm