Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ THỤY MINH AN
ThS BS Thái Huy khám thay ngày 24.10.2019
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ năm