Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH THỊ PHƯƠNG DUNG
BSCKI Nguyễn Minh Mẫn khám thay ngày 6.2.2020
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm