Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Quốc Vinh
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 26.6.2019
TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
BÙI CAO MỸ ÁI
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
Đặng Khánh An
ThS Nguyễn Thị Ngọc khám thay ngày 10.6.2019
CN Nam Tâm Lý Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Phụ trách phòng khám
PHẠM LÊ AN
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 13.7.2019
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy
PHẠM LÊ AN
Khám cách tuần
BSCKI Trần Minh Triết khám thay ngày 16.7.2019
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
LÊ THỤY MINH AN
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ năm
PHAN HUỲNH AN
ThS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ sáu
LÊ THỊ KIM AN
Chiều thứ tư khám cách tuần
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ tư
Nguyễn Ngọc Lan Anh
BSCKI. Phùng Vĩnh Khương khám thay ngày 22.7.2019
BS CKI Nữ Nội thận Chiều thứ hai
Lê Vi Anh
BS Nguyễn Thị Hồng Chuyên khám thay ngày 19.7.2019
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Scroll To Top