Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH THỊ PHƯƠNG DUNG
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ năm
Nguyễn Thị Ngọc
BSCK2 Lâm Hiếu Minh khám thay ngày 13.8.2019
ThS Nữ Tâm Lý Chiều thứ ba
Trần Thị Tâm Nhàn
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ hai
Ái Ngọc Phân
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ năm
TRẦN THỊ THU VÂN
ThS Nữ Tâm Lý Sáng thứ sáu
Đặng Khánh An
CN Nam Tâm Lý Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
HUỲNH THỊ HOÀI NHƯ
CN Nữ Tâm Lý Sáng thứ ba
LÊ VĂN CƯỜNG
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Phụ trách phòng khám
HỨA THỊ NGỌC HÀ
Sáng thứ năm khám từ 06h30-10h00
TS BS Ngô Thị Tuyết Hạnh khám thay ngày 17.8.2019
GS TS BS Nữ Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
PHẠM KIÊN HỮU
TS. BS. Lê Minh Tâm khám thay ngày 16.8.2019
GS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Scroll To Top