Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Vi Anh
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
ThS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 25.06.2019
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
ThS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 25.6.2019
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ ba
CHU LAN ANH
ThS BS Lê Quang Hưng khám thay ngày 27.6.2019
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
ThS BS Phạm Ngọc Đan khám thay từ 06h30-09h00 và ThS BS Nguyễn Công Thành khám thay từ 09h00-12h00 ngày 27.6.2019
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
TĂNG HÀ NAM ANH
ThS BS Trần Nguyễn Phương khám thay ngày 4.6.2019
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
VÕ TUẤN ANH
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu
NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
PHẠM THỊ LAN ANH
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
Scroll To Top