Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
ThS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 17.9.2019
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ ba
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN MINH ANH
ThS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 17.9.2019
TS BS Nam Đau mạn tính Chiều thứ ba
CHU LAN ANH
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ năm
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
BSCKI Văn Thị Bích Thủy khám thay ngày 15.8.2019
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
VÕ TUẤN ANH
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ sáu
NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
PHẠM THỊ LAN ANH
BS Nguyễn Thị Thanh Nhàn khám thay ngày 29.8.2019
TS BS Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ năm
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Niệu học chức năng Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
NGUYỄN THỊ THU BA
PGS TS BS Nữ Phổi Sáng thứ hai
Scroll To Top