Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Nhật Vy
Khám từ 12h00-16h00
BS CKI Nữ Chẩn đoán trước sinh Chiều thứ tư
Đặng Vũ Thảo Vy
BS CKI Nữ Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ ba
Sáng thứ bảy
Phạm Huỳnh Tường Vy
Chiều thứ năm khám cách tuần
ThS BS Trần Hồng Thụy khám thay ngày 12.4.2019
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Nguyễn Thanh Vy
Khám luân phiên cách tuần
BSCKI Bàng Ái Viên khám thay ngày 20.3.2019
ThS BS Nữ Lão khoa Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Phụ trách phòng khám
Trần Thanh Vỹ
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư
Phan Thị Xinh
PGS TS BS Nữ Huyết học Sáng thứ tư
Nguyễn Thị Hương Xuân
BS CKI Nữ Phụ khoa Chiều thứ sáu
Nguyễn Thị Hương Xuân
Khám từ 08h00-12h00
BS CKI Nữ Chẩn đoán trước sinh Sáng thứ năm
Bùi Thị Ngọc Yến
ThS BS Nguyễn Thị Thu Thủy khám thay ngày 18.4.2019
ThS BS Nữ Nội thận Chiều thứ năm
Thái Thanh Yến
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Da liễu Chiều thứ năm
Scroll To Top