Đào tạo

Bệnh viện đã phát triển đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm phù hợp với từng nhóm đối tượng, trở thành một hệ thống đào tạo huấn luyện mang tính bắt buộc, có cập nhật, có chu kỳ, có phân cấp.

Xem tiếp »

(14-15/08/2018) Thông báo về việc tổ chức chương trình CME chuyên đề KHÁNG SINH - ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH; BIỆN GIẢI KẾT QUẢ VI SINH VÀ XÂY DỰNG KHÁNG KHUẨN ĐỒ

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề:
KHÁNG SINH – ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH; BIỆN GIẢI KẾT QUẢ VI SINH VÀ XÂY DỰNG KHÁNG KHUẨN ĐỒ

Xem tiếp »

Scroll To Top