Đào tạo

Bệnh viện đã phát triển đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm phù hợp với từng nhóm đối tượng, trở thành một hệ thống đào tạo huấn luyện mang tính bắt buộc, có cập nhật, có chu kỳ, có phân cấp.

Xem tiếp »

(28/09/2019) Thông báo về việc tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề “XỬ TRÍ HỘI CHỨNG THẦN KINH TÂM THẦN MẠN TÍNH : HỘI CHỨNG PARKINSON MẠCH MÁU, RỐI LOẠN HÀNH VI NHẬN THỨC TRONG SA SÚT TRÍ TUỆ, BỆNH NÃO MẠN TÍNH DO CHẤN THƯƠNG”

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng kính mời Quý Bác sĩ đăng ký tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề: XỬ TRÍ HỘI CHỨNG THẦN KINH TÂM THẦN MẠN TÍNH : HỘI CHỨNG PARKINSON MẠCH MÁU, RỐI LOẠN HÀNH VI NHẬN THỨC TRONG SA SÚT TRÍ TUỆ, BỆNH NÃO MẠN TÍNH DO CHẤN THƯƠNG

Xem tiếp »

Scroll To Top