• Hợp tác quốc tế

    Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cũng ký nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức sức khỏe quốc tế, nhiều bệnh viện và trường đại học danh tiếng trên thế giới.

    Xem tiếp »
  • 1
  • 2