Tìm thông tin
Họ tên Bác sĩ :
Học hàm/Học vị :
Giới tính :
Chuyên Khoa :
Lịch khám :
     Xem tất cả 

Hình Bác Sĩ
Họ Tên Bác Sĩ
Học hàm/Học vị
Giới tính
Chuyên Khoa/ Số phòng
Lịch khám
Trưởng phòng khám Tiết Niệu - Nam Khoa

Đỗ Anh Toàn
 
ThS BS
Nam
Tiết Niệu - Nam Khoa
Sáng thứ hai
 

Nguyễn Khánh Việt
 
TS BS
Nam
Lồng ngực - Mạch máu - Bướu cổ
Sáng thứ hai
Trưởng Phòng Khám Mắt

Võ Thị Hoàng Lan
 
PGS TS BS
Nữ
Mắt
Sáng thứ hai
 

Trần Văn Ngọc
 
PGS TS BS
Nam
Phổi - Hô hấp
Sáng thứ hai
 

Nguyễn Thái Thùy Dương
 
BS
Nữ
Điều Trị Vết Thương
Sáng thứ hai
 

Lê Huy Hòa
 
TS BS
Nam
Tiêu hóa
Sáng thứ hai
 

Võ Văn Hải
 
TS BS
Nam
Tiêu hóa
Sáng thứ hai
 

Huỳnh Thị Kiểu
 
BSCKII.
Nữ
Tim mạch
Sáng thứ hai
 

Phạm Ngọc Chất
 
PGS TS BS
Nam
Tai mũi họng
Sáng thứ hai
 

Đặng Thị Hà
 
PGS TS BS
Nữ
Sản - Phụ khoa
Sáng thứ hai
 

Nguyễn Thanh Duy
 
ThS
Nam
Vật lý trị liệu
Sáng thứ hai, Chiều thứ hai
Trưởng Phòng Khám Tổng Quát

Nguyễn Trung mạnh
 
BSCKI.
Nam
Tổng quát
Sáng thứ hai, Chiều thứ hai
 

Phạm Thị Diệu Trâm
 
ThS BS
Nữ
Nhi
Sáng thứ hai, Chiều thứ hai, Sáng thứ ba, Chiều thứ ba, Sáng thứ tư, Chiều thứ tư, Sáng thứ năm, Chiều thứ năm, Sáng thứ sáu, Chiều thứ sáu
 

Nguyễn Thị Phượng Linh
 
ThS BS
Nữ
Nhi
Sáng thứ hai, Chiều thứ hai, Sáng thứ ba, Chiều thứ ba, Sáng thứ tư, Chiều thứ tư, Sáng thứ năm, Chiều thứ năm, Sáng thứ sáu, Chiều thứ sáu
 

Hứa Kim Tuyến
 
BSCKII.
Nữ
Sản - Phụ khoa
Sáng thứ hai, Chiều thứ hai, Chiều thứ ba, Sáng thứ tư, Sáng thứ sáu
 

Trần Thiện Khiêm
 
BSCKI.
Nam
Tiêu hóa
Sáng thứ hai, Chiều thứ hai, Chiều thứ ba, Chiều thứ tư, Chiều thứ năm, Chiều thứ sáu
Trưởng Phòng Khám Nội Thận

Nguyễn Thị Lệ
 
PGS TS BS
Nữ
Nội Thận
Sáng thứ hai, Chiều thứ hai, Sáng thứ tư, Chiều thứ tư
 

Nguyễn Thị Trần Minh
 
BSCKII.
Nữ
Sản - Phụ khoa
Sáng thứ hai, Chiều thứ hai, Sáng thứ tư, Chiều thứ sáu
 

Tống Kim Long
 
ThS BS
Nữ
Sản - Phụ khoa
Sáng thứ hai, Chiều thứ hai, Sáng thứ năm, Sáng thứ bảy
 

Nguyễn Thị Thư
 
BSCKII.
Nữ
Tai mũi họng
Sáng thứ hai, Sáng thứ ba
Trang  Đầu Trước Sau Cuối  của 9
     Mẫu tin 1 đến 20 của 162

 

 ©2011 University Medical Center Hospital Technology Ltd. All rights reserved.