Tìm thông tin
Họ tên Bác sĩ :
Học hàm/Học vị :
Giới tính :
Chuyên Khoa :
Lịch khám :
     Xem tất cả 

Hình Bác Sĩ
Họ Tên Bác Sĩ
Học hàm/Học vị
Giới tính
Chuyên Khoa/ Số phòng
Lịch khám
 

Văn Thị Ngọc Uyên
 
ThS BS
Nữ
Tim mạch
Sáng thứ bảy
 

Cao Minh Nga
 
PGS TS BS
Nữ
Gan
Sáng thứ bảy
 

Nguyễn Thị Thịnh
 
ThS BS
Nữ
Tai mũi họng
Sáng thứ bảy
 

Nguyễn Văn Thông
 
BSCKI.
Nam
Tổng quát
Sáng thứ bảy
 

Trương Tạ Xuân Thúy
 
ThS BS
Nữ
Nhi
Sáng thứ bảy
 

Lê Khâm Tuân
 
BSCKI.
 
Thần kinh
Sáng thứ bảy
 

Nguyễn Khôi
 
BSCKI.
Nam
Nhi
Sáng thứ bảy
 

Nguyễn Cộng Hòa
 
BS
Nam
Tiêu hóa
Sáng thứ bảy
Trưởng phòng khám Lồng ngực - Mạch máu - Bướu cổ

Nguyễn Hoài Nam
 
PGS TS BS
Nam
Lồng ngực - Mạch máu - Bướu cổ
Sáng thứ bảy
 

Trần Phùng Dũng Tiến
 
TS BS
Nam
Tiêu hóa
Sáng thứ bảy
 

Cao Thỉ
 
PGS TS BS
Nam
Cơ Xương Khớp
Sáng thứ bảy
Trang  Đầu Trước Sau Cuối  của 9
     Mẫu tin 161 đến 171 của 171

 

 ©2011 University Medical Center Hospital Technology Ltd. All rights reserved.