Tìm thông tin
Họ tên Bác sĩ :
Học hàm/Học vị :
Giới tính :
Chuyên Khoa :
Lịch khám :
     Xem tất cả 

Hình Bác Sĩ
Họ Tên Bác Sĩ
Học hàm/Học vị
Giới tính
Chuyên Khoa/ Số phòng
Lịch khám
 

Nguyễn Thị Thư
 
BSCKII.
Nữ
Tai mũi họng
Sáng thứ hai, Sáng thứ ba
Trưởng Phòng Khám Gan

Nguyễn Thị Lý
 
BSCKI.
Nữ
Gan
Sáng thứ hai, Sáng thứ ba
 

Huỳnh Thị Thảo
 
BSCKI.
Nữ
Nội tiết
Sáng thứ hai, Sáng thứ ba, Chiều thứ sáu
Trưởng phòng khám Tim mạch

Lê Thị Thanh Hương
 
BSCKII.
Nữ
Tim mạch
Sáng thứ hai, Sáng thứ tư, Sáng thứ sáu
 

Nguyễn Thị Trần Minh
 
BSCKII.
Nữ
Sản - Phụ khoa
Sáng thứ hai, Sáng thứ tư, Chiều thứ sáu, Sáng thứ bảy
Trưởng Phòng Khám Thần Kinh

Trần Hoàng Ngọc Anh
 
TS BS
Nam
Thần kinh
Sáng thứ hai, Chiều thứ tư
 

Trương Trọng Tín
 
BSCKII.
Nam
Cơ Xương Khớp
Sáng thứ hai, Chiều thứ năm
 

Quách Hữu Lộc
 
ThS BS
Nam
Tiêu hóa
Sáng thứ hai, Chiều thứ năm, Sáng thứ sáu
Trưởng Khoa Tai Mũi Họng

Trần Anh Tuấn
 
PGS TS BS
Nam
Tai mũi họng
Sáng thứ hai, Sáng thứ sáu
 

Tống Kim Long
 
ThS BS
Nữ
Sản - Phụ khoa
Sáng thứ hai, Sáng thứ bảy
 

Nguyễn Văn Thông
 
BSCKI.
Nam
Tiêu hóa
Chiều thứ hai
 

Hồ Xuân Dũng
 
BSCKII.
Nam
Điều Trị Vết Thương
Chiều thứ hai
 

Nguyễn Thị Tuyết Minh
 
ThS BS
Nữ
Mắt
Chiều thứ hai
Trưởng Phòng Khám Nội Tiết

Huỳnh Tấn Đạt
 
ThS BS
Nam
Nội tiết
Chiều thứ hai
 

Nguyễn Trường Duy
 
ThS BS
Nam
Tim mạch
Chiều thứ hai, Sáng thứ ba
 

Vũ Hồng Thịnh
 
TS BS
Nam
Tiết Niệu - Nam Khoa
Chiều thứ hai, Sáng thứ ba, Chiều thứ ba, Sáng thứ bảy
 

Nguyễn Thị Phương Nga
 
BSCKII.
Nữ
Thần kinh
Chiều thứ hai, Chiều thứ ba
 

Huỷnh Minh Sang
 
ThS BS
Nam
Phổi - Hô hấp
Chiều thứ hai, Chiều thứ ba
 

Nguyễn Anh Tài
 
BSCKI.
Nam
Da liễu
Chiều thứ hai, Chiều thứ ba, Chiều thứ tư, Sáng thứ sáu
 

Lê Bảo Châu
 
BSCKII.
Nữ
Sản - Phụ khoa
Chiều thứ hai, Chiều thứ ba, Sáng thứ sáu, Chiều thứ sáu
Trang  Đầu Trước Sau Cuối  của 9
     Mẫu tin 21 đến 40 của 171

 

 ©2011 University Medical Center Hospital Technology Ltd. All rights reserved.