Tìm thông tin
Họ tên Bác sĩ :
Học hàm/Học vị :
Giới tính :
Chuyên Khoa :
Lịch khám :
     Xem tất cả 

Hình Bác Sĩ
Họ Tên Bác Sĩ
Học hàm/Học vị
Giới tính
Chuyên Khoa/ Số phòng
Lịch khám
 

Nguyễn Thị Bay
 
PGS TS BS
Nữ
Cơ Xương khớp
Sáng thứ hai
 

Nguyễn Thị Lina
 
BSCKII.
Nữ
Châm cứu
Sáng thứ hai, Chiều thứ hai, Sáng thứ ba, Chiều thứ ba, Sáng thứ tư, Sáng thứ năm, Chiều thứ năm, Sáng thứ sáu
 

Đinh Trần Thọ
 
BS
Nam
Cơ Xương khớp
Sáng thứ hai, Sáng thứ ba, Sáng thứ tư, Sáng thứ năm, Sáng thứ sáu
 
 

Huỳnh Tấn Vũ
 
BSCKII.
Nam
Đơn vị Đau
Sáng thứ hai, Sáng thứ ba, Sáng thứ tư, Sáng thứ năm, Sáng thứ sáu, Sáng thứ bảy
 

Hoàng Văn Minh
 
BSCKI.
Nam
U máu
Sáng thứ hai, Sáng thứ năm, Sáng thứ sáu
 

Kiều Xuân Thy
 
ThS BS
Nữ
Tổng Quát
Chiều thứ hai
 
 

Bùi Văn Đức
 
ThS BS
Nam
Da liễu
Chiều thứ hai
 

Phạm Huy Hùng
 
PGS TS BS
 
Dưỡng Sinh - Hô hấp
Chiều thứ hai
 
 

Lê Thiện Kim Hữu
 
BS
Nam
Đơn vị Đau
Chiều thứ hai, Chiều thứ ba, Chiều thứ tư, Chiều thứ năm, Chiều thứ sáu
 
 

Lê Thị Thúy Hằng
 
BS
Nữ
Châm cứu
Chiều thứ hai, Chiều thứ ba, Chiều thứ tư, Chiều thứ năm, Chiều thứ sáu, Sáng thứ bảy
 
 

Võ Văn Long
 
BS
Nam
Cơ Xương khớp
Chiều thứ hai, Chiều thứ ba, Chiều thứ tư, Chiều thứ năm, Chiều thứ sáu, Sáng thứ bảy
 

Nguyễn Hữu Đức Minh
 
BS
Nam
Tổng Quát
Sáng thứ ba
 

Lê Hoàng Sơn
 
ThS BS
Nam
Tổng Quát
Sáng thứ ba, Sáng thứ tư
 

Quan Vân Hùng
 
ThS BS
Nam
Ung Bứu
Sáng thứ ba, Sáng thứ năm
 
 

Phan Ngọc Quỳnh Anh
 
BS
Nữ
Da liễu
Sáng thứ ba, Chiều thứ sáu
 

Phạm Thị Bình Minh
 
ThS BS
Nữ
Tổng Quát
Chiều thứ ba
 

Bùi Phạm Minh Mẫn
 
ThS BS
Nam
Tổng Quát
Chiều thứ ba
 

Lê Thiện Hoàng
 
BSCKI.
Nam
Tiêu hóa
Chiều thứ ba
 
 

Phan Lê Minh Trang
 
BS
Nữ
Da liễu
Chiều thứ ba, Sáng thứ tư, Sáng thứ bảy
 

Đỗ Khánh Ngân
 
BS
Nữ
Tổng Quát
Sáng thứ tư
Trang  Đầu Trước Sau Cuối  của 2
     Mẫu tin 1 đến 20 của 33

 

 ©2011 University Medical Center Hospital Technology Ltd. All rights reserved.