Câu hỏi thuộc chuyên khoa Vấn đề khác
Ngày gửi: 08/05/2017

ỎI

khám tổng quát nam tuổ từ 30 đến 50 có khám ngày thứ 7 và chủ nhật không?

Người gửi: PHẠM ĐỨC TIN
ÁP:

Chào bạn,

Bệnh viện có làm việc sáng thứ 7, bạn nhé!

Cảm ơn bán

 


 

< Câu hỏi trước > < Danh sách câu hỏi > < Trở về đầu trang > < Câu hỏi kế tiếp >