Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN CÔNG CHÁNH
BS CKII Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ ba
Sáng thứ năm