Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HOÀNG KHÁNH CHI
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu