Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HOÀNG KHÁNH CHI
ThS BS Trần Thị Thùy Dung khám thay ngày 13.11.2019
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư