Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
BS Trần Đại Cường khám thay ngày 07.2.2023
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba