Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ THỊ KIM AN
ThS BS Bùi Đăng Khoa khám thay ngày 08.2.2023
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ tư