Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN VŨ TUẤN ANH
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ năm